Welkom bij het Graetheidecomité 

Op deze web-site vindt U veel informatie over Graetheide (het groene hart van Sittard-Geleen), waaronder actuele informatie over alle plannen om er industrie te vestigen. Ook vindt U er veel foto's uit het gebied en verhalen en foto's uit het verleden. 

 

Grindwinning op Graetheide?

 

fotobordA2klein

De firma L'Ortye is bijna klaar met grindwinning in Meers en zou nu graag op Graetheide gaan graven. Meer leest u hier. 

L'Ortye heeft steeds verklaard dat het plan alleen doorgaat als hiervoor draagvlak in de omgeving is.  Het Graetheidecomité betwijfelde of dat draagvlak er is en heeft begin september 2022 de leden om hun mening gevraagd. Er kwamen 190 reacties binnen. 186 mensen waren tegen ontgrinding. Meer leest u hier. 

Omwonenden, verenigd in de groep "Geen Grindwinning Graetheide" hebben diverse malen met wethouders en gemeenteraadsleden gesproken Meer info hier,

De provincie is van mening dat grindwinning alleen mag als het nodig is om de doelstellijngen van de Gebiedsvisie te realiseren. Maar daarvoor is ontgrinden zeker niet nodig. Daarom heeft het Graetheidecomité op 4 juni een brief aan de gemeenteraad gestuurd met het verzoek grindwinning af te wijzen. De brief vindt u hier.

 

 

 

Graetheide blijft definitief groen

 

boomplantdag3DSM, Chemelot, de provincie en de gemeenten Sittard-Geleen en Stein hebben besloten dat Graetheide groen blijft. Er komt definitief geen indstrie. Het gaat dan om de 200 hectare tussen het Julianakanaal en de A2 bij Berg. Op 6 april 2022 werd dit besluit gemarkeerd door het planten van een boom op Graetheide. Samen met gedeputeerde Satijn, de wethouders Meekels en Hendrix en enkel hoge heren van DSM, Chemelot en de Campus mocht de voorzitter van het Graetheidecomité de boom (een iep) planten.

 Meer informatie hier.

Foto: Annemiek Mommers

 

 

 

Chemelot

Chemelot siteHet industrieterrein Chemelot, waar tientallen chemische fabrieken staan, heeft invloed op de leefbaarheid in de omgeving. De veiligheid laat al lang te wensen over. Een aantal onderzoeken van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid heeft dit aangetoond. In november 2023 moesten Chemelot zelf en een viertal bedrijven voor de rechtbank in Den Bosch verschijnen omdat er fouten zijn gemaakt die tot ongelukken hebben geleid. Meer informatie hier.

De in 2021 door de gemeenteraad goedgekeurde Gebiedsvisie Omgeving Chemelot gaat er van uit dat het aantal werknemers bij Chemelot in de toekomst met 9000 zal toenemen. Dit cijfer is genoemd door Chemelot, maar is totaal niet realistisch. DSM/Chemelot is altijd heel slecht geweest in het voorspellen van de toekomst. Meer leest u hier.. 

 

 

De Lexhy niet nodig voor uitbreiding Chemelot-campus

foto postbaanIn mei 2016 kwam Chemelot met plannen voor een groei van de Campus met 1400 mensen in de periode tot 2025.  In juli 2017 kwam het adviesbureau BCI met de conclusie dat tussen 10 en 35 hectare op de Lexhy nodig zou zijn. Uit hun rapport blijkt echter dat driekwart van de ruimte gebruikt zal worden voor produktie-bedrijven. Het wordt dus helemaal geen resarch-campus maar een gewoon industrie-terrein! De verwachte uitbreiding op het gebied van onderzoek en ontwikkeling kan best nog op de huidige Campus. Daar is nog 12 hectare beschikbaar. En voor produktiebedrijven zou in eerste instantie naar bestaande industrie-terreinen gekeken moeten worden. De noodzaak voor uitbreiding op de Lexhy is in het geheel niet aangetoond.

Meer informatie over het standpunt van het Graetheidecomité vindt u hier.

Meer informatie over wat vooraf ging vindt u hier.

In februari 2020 bleek uit het masterplan van DSM/Chemelot dat de Lexhy tot 2030 niet nodig is. Ook de provincie is van mening dat er voor 2030 niet gebouwd zal worden. Van de planning van BCI klopt dus niet veel. Meer informatie hier.  

De planning van de groei van de Chemelot-campus van BCI (1400 mensen erbij in 2025) wordt nog overtroffen door de verwachting in de in 2021 goedgekeurde Gebiedsvisie. Die gaat uit van 9000 nieuwe arbeidsplaatsen op Chemelot in de komende decennia, waarvan 4000 op de Campus. Die cijfers lijken ons niet realistisch.

  

 

 
Historie Graetheideborn 1897zkl

Het gebied rond Graetheide is al ongeveer 7000 jaar bewoond. In Stein, Elsloo, Geleen en Sittard zijn veel nederzettingen van de Bandkeramiek gevonden. Ook de Romeinen bevolkten het gebied. Tot 1819 was de Graetheide gemeenschappelijk bezit van de omliggende dorpen. Die mochten het vee daar laten grazen en hout kappen. Graetheide was een van de laatste onontgonnen gebieden in Limburg. Na 1900 brak langzaam ook hier de moderne tijd aan. Eerst was er een bruinkoolgroeve (de Lexhy), later kwam het Julianakanaal en de Maurits. Na de oorlog bouwde DSM het zuidelijk deel van de oorspronkelijke Graetheide vol met chemische fabrieken.

Kijk verder in de rubrieken "Historie Graetheide" en "Graetheide in oude foto's"