Rabo 2

Leden van de Rabobank Zuid-Limburg West kunnen het Graetheidecomité financieel steunen door bij de Rabo Clubkas Campagne op ons te stemmen.U kunt stemmen vanaf 4 september. Ga naar rabobank.nl/clubsupport . U vindt ons door te zoeken op Graetheide. Deze website maar ook onze andere activiteiten.worden betaald met het sponsorgeld,

raboclubkas

 

 

 

 

     Welkom bij het Graetheidecomité 

Op deze web-site vindt U veel informatie over Graetheide (het groene hart van Sittard-Geleen), waaronder actuele informatie over alle plannen om er industrie te vestigen. Ook vindt U er veel foto's uit het gebied en verhalen en foto's uit het verleden

 

 

Grindwinning op Graetheide?

 

fotobordA2klein

De firma L'Ortye is bijna klaar met grindwinning in Meers en zou nu graag op Graetheide gaan graven. Meer leest u hier

 

L'Ortye heeft steeds verklaard dat het plan alleen doorgaat als hiervoor draagvlak in de omgeving is.  Het Graetheidecomité betwijfelde of dat draagvlak er is en heeft begin september 2022 de leden om hun mening gevraagd. Er kwamen 190 reacties binnen. !86 mensen waren tegen ontgrinding. Meer leest u hier. 

 

Omwonenden, verenigd in de groep "Geen Grindwinning Graetheide" hebben diverse malen met wethouders en gemeenteraadsleden gesproken Meer info hier,

 

De provincie is van mening dat grindwinning alleen kan als het een maatschappelijke meerwaarde heeft. En die heeft het plan van L'Ortye niet. Daarom heeft het graetheidecomité op 4 juni een brief aan de gemeenteraad gestuurd met het verzoek grindwinning afte wijzen. De brief vindt u hier.

 

 

 

Graetheide blijft definitief groen

 

DSM, Chemelot, de provincie en de gemeenten Sittard-Geleen en Stein hebben besloten dat Graetheide groen blijft. Er komt definitief geen indstrie. Het gaat dan om de 200 hectare tussen het Julianakanaal en de A2 bij Berg. Op 6 april 2022 werd dit besluit gemarkeerd door het planten van een boom op Graetheide. Samen met gedeputeerde Satijn, de wethouders Meekels en Hendrix en enkel hoge heren van DSM, Chemelot en de Campus mocht de voorzitter van het Graetheidecomité de boom (een iep) planten.

boomplantdag3

Foto: Annemiek Mommers

 

 

 

De Lexhy niet nodig voor uitbreiding Chemelot-campus

In mei 2016 kwam Chemelot met plannen voor een groei van de Campus met 1400 mensen in de periode tot 2025.  In april 2017 kwam BCI met de conclusie dat tussen 10,5 en 35 hectare op de Lexhy nodig zou zijn. Hier moeten dan pilot-plants (kleine proeffabriekjes) en kleine productie-plants gebouwd worden. In 2023 zou op de Lexhy begonnen moeten worden.

Uit het eindrapport (juli 2017) van BCI blijkt echter dat driekwart van de ruimte gebruikt zal worden voor produktie-bedrijven. Het wordt dus helemaal geen resarch-campus maar een gewoon industrie-terrein! De verwachte uitbreiding op het gebied van onderzoek en ontwikkeling kan best nog op de huidige Campus. Daar is nog 12 hectare beschikbaar. En voor produktiebedrijven zou in eerste instantie naar bestaande industrie-terreinen gekeken moeten worden. De noodzaak voor uitbreiding op de Lexhy is in het geheel niet aangetoond. Meer informatie over het standpunt van het Graetheidecomité vindt u hier.

Meer informatie over wat vooraf ging vindt u hier.. Een discussietussen Chemelot en het Graetheidecomité, uitgezonden door L1, vindt u hier.

In februari 2020 bleek uit het masterplan van DSM/Chemelot dat de Lexhy tot 2030 niet nodig is. Ook de provincie is van mening dat er voor 2030 niet gebouwd zal worden. Van de planning van BCI klopt dus niet veel. Meer informatie hier.  

De planning van de groei van de Chemelot-campus van BCI (1400 mensen erbij in 2025) wordt nog overtroffen door de verwachting in de in 2021 goedgekeurde Gebiedsvisie. Die gaat uit van 9000 nieuwe arbeidsplaatsen op Chemelot in de komende decennia, waarvan 4000 op de Campus. Die cijfers lijken ons niet realistisch.

  
 
Graetheide Comité tegen villawijk Bramert-noord 

De gemeente Stein wil in Bramert-noord een villawijk met 400 woningen realiseren. Het moet een excellent woonmilieu worden dat uniek is voor bramertLimburg . Maar volgens het Graetheide Comité is het gebied daar helemaal niet geschikt voor. Het ligt langs de A2 en vlak bij DSM. Om de geluidsoverlast te beperken komt er een geluidswal, maar desondanks blijft het lawaai boven de wettelijke norm. En Stein hoort nu al bij de top-tien van meest verstedelijkte gemeenten in Limburg.Een nadeel van het plan is ook dat een cultuurlandschap verloren gaat dat volgens de provincie zeer waardevol is. En, ook niet onbelangrijk, de krimp in bevolking is zo groot dat als een nieuwe woning gebouwd wordt er een oude afgebroken moet worden. Het Graetheide Comité is bij de Raad van State in beroep gegaan, maar heeft dit beroep verloren. In 2014 besloot de nieuwe gemeenteraad om het plan tot 2018 in de ijskast te zetten. In 2022 werd het plan gelanceerd om de eerste 50 woningen te gaan bouwen.  Lees hier verder..

 

      
Historie Graetheide

Het gebied rond Graetheide is al ongeveer 7000 jaar bewoond. In Stein, Elsloo, Geleen en Sittard zijn veel nederzettingen van de Bandkeramiek gevonden. Ook de Romeinen bevolkten het gebied. Tot 1819 was de Graetheide gemeenschappelijk bezit van de omliggende dorpen. Die mochten het vee daar laten grazen en hout kappen. Graetheide was een van de laatste onontgonnen gebieden in Limburg. Na 1900 brak langzaam ook hier de moderne tijd aan. Eerst was er een bruinkoolgroeve (de Lexhy), later kwam het Julianakanaal en de Maurits. Na de oorlog bouwde DSM het zuidelijk deel van de oorspronkelijke Graetheide vol met chemische fabrieken.

Kijk verder in de rubrieken "Historie Graetheide" en "Graetheide in oude foto's"

born 1897zkl
 
DSM op Graetheide 

Vanaf ongeveer 1970 zijn er plannen van DSM om chemische industrie tedsm bouwen op een deel van Graetheide. De provincie wilde hiervoor 200 ha tussen A2 en Julianakanaal de bestemming zware chemische industrie geven. Vele discussies in gemeenteraden, en Provinciale Staten volgden. Plannen werden uitgewerkt waarbij hoge geluidswallen de overlast voor de bevolking moesten beperken.

DSM beloofde duizenden arbeidsplaatsen. Rond 2000 werd duidelijk dat DSM het terrein niet nodig zou hebben. De provincie kwam in 2006 met het plan om het hele gebied tussen Born en DSM en van Obbicht tot Einighausen in te richten als researchcampus (het TopTech-plan). Er zouden op zijn minst 30.000 mensen kunnen werken. Nadat het Graetheidecomité in een tegennota had aangetoond dat het plan totaal niet realistisch was is het zelfs niet meer in Provinciale Staten besproken. In 2022 werd definief beslote dat er in dit gebied geen industrie komt. Wel is het gebied de Lexhy sinds 2011 gereserveerd voor DSM. Meer informatie hierover vindt U onder "DSM en Graetheide"

 

 

  

jong ransuil klein1opkomende zon klein
Op deze website vindt u natuurlijk ook mooie natuur- en landschapsfoto's. Klik op "Fotogalerie".
 
Het Graetheide Comité

Doel van het Graetheide Comité is het opkomen voor een goed leefklimaat in het Graetheide-gebied, met  meer aandacht voor natuur, milieu en  recreatie en het tegengaan van de vestiging van (industriële) activiteiten die hiermee in strijd zijn. Meer informatie over het comité vindt U hier.

U kunt helpen om Graetheide zo groen mogelijk te houden door u aan te melden als

"Vriend(in) van Graetheide".

Het kost niets en we informeren u regelmatig over actuele ontwikkelingen. We hebben inmiddels meer dan 500 leden, maar ieder nieuw lid betekent extra steun. Klik hier om lid te worden.

   logo