DSM op Graetheide 

Vanaf ongeveer 1970 zijn er plannen van DSM om chemische industrie tedsm bouwen op een deel van Graetheide. De provincie wilde hiervoor 200 ha tussen A2 en Julianakanaal de bestemming zware chemische industrie geven. Vele discussies in gemeenteraden, en Provinciale Staten volgden. Plannen werden uitgewerkt waarbij hoge geluidswallen de overlast voor de bevolking moesten beperken.

DSM beloofde duizenden arbeidsplaatsen. Rond 2000 werd duidelijk dat DSM het terrein niet nodig zou hebben. De provincie kwam in 2006 met het plan om het hele gebied tussen Born en DSM en van Obbicht tot Einighausen in te richten als researchcampus (het TopTech-plan). Er zouden op zijn minst 30.000 mensen kunnen werken. Nadat het Graetheidecomité in een tegennota had aangetoond dat het plan totaal niet realistisch was is het zelfs niet meer in Provinciale Staten besproken. Wel probeert DSM, gesteund door de provincie het gebied nog steeds vrij te houden voor mogelijk andere industrie. Ook het gebied de Lexhy is sinds 2011 gereserveerd voor DSM. Meer informatie hierover vindt U onder "DSM en Graetheide"