Wat gaat er met Graetheide gebeuren?

Provincie en gemeenten zijn voortdurend bezig met het maken van nieuwe plannen voor Graetheide. Dat DSM er geen chemische fabrieken zal bouwen is zeker.Verschillende plannen graetheide 011belandden al in de vuilnisbak (TopTech-plan, OPAC). Maar DSM wil nog 300 hectare reserveren voor industrie. In de Regiovisie die in juni 2009 door de gemeenteraden vastgesteld werd is afgesproken een studie uit te voeren die duidelijk moet maken of dit wel nodig is. Die studie is in 2014 gestart. In het Provinciaal Omgevingsplan (POL) dat eind 2014 door de provincie werd vastgesteld wordt gesteld dat Graetheide in de huidige vorm en omvang niet meer nodig is voor industrie. Een verdere studie, die begin 2016 klaar zal zijn, moet uitsluitsel geven wat er verder met het gebied gebeurt.  Het Graetheidecomité ziet meer in verbetering van de natuur en betere recreatiemogelijkheden.Samen met 7 andere natuur- en milieuorganisaties heeft het Graetheide Comité een plan gemaakt voor een groene invulling van het gebied tussen Born en de Urmonderbaan. .