Ondergrondse energieopslag (OPAC)

Het provinciebestuur vanaf 2008 geijverd om op Graetheide (waar onderstaande foto genomen is) een ondergrondse energieopslag te bouwen.  Bovengronds komt er een groot waterbassin (30 ha) en op 1400 meter diepte een groot gangenstelsel om het water op te vangen.

graetheide 009In april 2011 kwam TNO met een rapport waaruit blijkt dat de ondergrond onder Graetheide ongeschikt is voor een OPAC (iets dat het Graetheide Comité al jaren beweert). De provincie heeft een aantal andere lokaties gevonden, o.a. in Meers.

Het Graetheide Comité is tegen de bouw van een ondergrondse energieopslag-centrale (OPAC) omdat er voor energieopslag betere en goedkopere alternatieven zijn. Eind 2015 besloot het ministerie niet aan het plan mee te werken. Ook de provincie zag het plan toen niet meer zitten.  Meer informatie over de OPAC vindt u hier.