Nieuwsbrief april 2015

Rabobank Clubkas Campagne

Leden van de Rabobank Westelijke Mijnstreek kunnen het Graetheidecomité financieel steunen door bij de Rabo Clubkas Campagne op ons te stemmen. Voor 8 april ontvangt u een stemkaart van de bank en u kunt tot 21 april stemmen. U vindt ons onder de rubriek natuur of u vult in het zoekveld in Graetheidecomite (zonder streepje op de e). Voor het Graetheidecomité is dit de voornaamste bron van inkomsten. Met dit geld kunnen we weerstand bieden aan de bedreigingen en groene ontwikkelingen stimuleren, dus stem op het Graetheidecomité.

Gebiedsvisie Chemelot

Onder leiding van de gemeente Sittard-Geleen moet er een gebiedsvisie voor het gebied rond Chemelot opgesteld worden. Uitgangspunt hierbij is de uitspraak van Provinciale Staten dat het industrieterrein Graetheide in de huidige vorm en omvang niet meer voor industrie nodig is. De gemeente wil deze gebiedsvisie volgend voorjaar klaar hebben. DSM wil natuurlijk zo veel mogelijk gebied behouden. DSM zegt op haar website hierover: “Onder inspirerend leiderschap van de heer Loek Radix werkt een studiegroep aan de ontwikkeling van een visie op dit gebied, waarbij nauw wordt samengewerkt met Chemelot Industrial Park en Sitech.” Ook heeft DSM  een adviesbureau ingeschakeld om een plan uit te werken. De gemeente Sittard-Geleen heeft toegezegd dat het Graetheidecomité bij deze studie betrokken wordt, maar DSM is daar niet blij mee. We zijn benieuwd of de gemeente haar belofte nakomt. Overigens, de Loek Radix die de studiegroep leidt is volgens ingewijden dezelfde als de Loek Radix die directeur is van de Limburgse kranten. In onze vorige nieuwsbrief vroegen we ons al af waarom de krant zelden iets over Graetheide publiceert, maar dit verklaart veel. Meneer Radix heeft twee petten op, die van DSM en die van de krant!

Sinti-woningen Bramert-noord.

De gemeenteraad van Stein heeft besloten dat de 6 Sinti-woningen in Bramert-noord moeten komen. Alleen het raadslid Govers was tegen. Die wil nog altijd bungalows in dat gebied en hij is bang dat die niet verkocht kunnen worden als er zo'n kampje in de buurt is. En daar heeft hij natuurlijk gelijk in. Er waren 31 zienswijzen tegen het plan ingediend (door omwonenden, de LLTB en het Greaetheidecomité). En de Limburgse kranten hielden een meningspeiling over de chaletbouw voor Sinti's in Bramert-noord. Van de 210 deelnemers vond 85 % dat dit niet in Bramert-noord moet en dat er een andere lokatie gezocht moet worden. 15 % is het wel met het plan eens. Op de gemeenteraad maakte dit echter geen indruk. Wel vindt de Raad dat er beter toezicht  moet zijn op het gedrag van de bewoners.

Optochtloods Berg aan de Maas.

Het Graetheidecomité heeft op verzoek van de gemeente Stein een gesprek gehad over de bouw van een optochtloods langs de Bergerweg (halverwege de varkensboerderij en de A2). Het Graetheidecomité vindt deze plaats niet geschikt omdat zo'n loods het open gebied sterk ontsiert. We hebben aan de gemeente voorgesteld die loods te bouwen op het perceel tussen de huidige loods en de varkensboerderij. Dit perceel ligt gedeeltelijk binnen de stankcirkel van de varkensboerderij. Volgens ons hoeft dat geen probleem te zijn. Er kan een ventilatiesysteem aangebracht worden met aanzuig van een plaats buiten de stankcirkel. Op de door ons voorgestelde plaats wordt het landschap niet ontsierd en het is nog goedkoper ook.