Rabo 2

Leden van de Rabobank Zuid-Limburg West kunnen het Graetheidecomité financieel steunen door bij de Rabo Clubkas Campagne op ons te stemmen.U kunt stemmen vanaf 4 september. Ga naar rabobank.nl/clubsupport . U vindt ons door te zoeken op Graetheide. Deze website maar ook onze andere activiteiten.worden betaald met het sponsorgeld,

raboclubkas

 

 

 

 

Geheime vergadering gemeenteraad over Bramert-noord

Op 19 mei 2011 hield de Steinse gemeenteraad een besloten (geheime) vergadering over de bouwplannen in Bramert-noord. Maar geheimen lekken vaak uit, zo ook nu. Op 25 mei meldden de Limburgse kranten dat in die geheime vergadering besloten werd dat de gemeente 5,5 hectare grond gaat kopen voor een kleine 3 miljoen Euro. Men wil zo snel mogelijk beginnen met de bouw van 30-35 woningen. In totaal moeten er 400 woningen komen. Of de plannen door kunnen gaan hangt af van de Raad van State; die beslist binnenkort over het verzoek van het Graetheidecomité om het bestemmingsplan af te keuren.

bramert4

   Bramert-noord de ideale woonlokatie?

 

Inmiddels is er meer uitgelekt over de geheime vergadering. Een punt van discussie was het slopen van woningen. Dat is verplicht; als er één woning gebouwd wordt moet er sinds 2010 ook één gesloopt worden. Stein zou, als alle bouwplannen doorgaan nog 1265 woningen moeten slopen (buiten degene die nu al op de slooplijst staan). Dat betekent dat meer dan 1 op de 10 woningen in Stein weg moet. Er zullen best een paar woningen in Stein rijp voor de sloop zijn, maar om de 1265 te halen zullen veel goede woningen gesloopt moeten worden. De gemeenteraad ziet het onzinnige hiervan echter niet in. Er zou ook ergens anders in de regio gesloopt kunnen worden, maar geen enkel andere gemeente zal dit doen (behalve misschien als Stein betaalt). En de woningcorporaties hebben al laten weten dat zij er niet aan beginnen. Ook een deskundige op dit gebied (prof. Eichholz van de Universiteit Maastricht) ziet hier grote problemen. De gemeente schuift dit probleem echter gewoon voor zich uit.

Geen enkele projectontwikkelaar wil totnogtoe aan Bramert-noord meedoen. Men vindt het financiële risico veel te groot. De gemeente denkt er nu over om de eerste 30-35 kavels aan particulieren te verkopen. Wie dan opdraait voor de kosten van de sloop van 30-35 woningen is nog een raadsel.

Onderdeel van het plan is een nieuwe randweg westelijk van de A2 met erlangs een 7 meter hoge geluidswal. De gemeente hoopt dat anderen (Sittard-Geleen en de provincie) aan deze weg meebetalen want zelf kunnen ze het niet betalen. Echter Sittard-Geleen heeft wel andere problemen. Die staan echt niet met de geldbuidel klaar om Stein uit de nood te helpen.

Een probleem waar bovengenoemde professor Eichholtz nog op wijst is de daling van de woningprijzen als er te veel gebouwd wordt. Hij raadt de gemeente dan ook aan nog eens zeer kritisch na te denken over de plannen. Anders zijn de huidige huizenbezitters de dupe.

Ondanks al deze bezwaren en onduidelijkheden wil de gemeenteraad het plan doorzetten. Maar wel zo veel mogelijk in het geheim. Stel je voor dat de burgers er achter komen hoe er met hun belangen wordt omgegaan!

 

Het Graetheidecomité heeft de gemeenteraad schriftelijk verzocht om de stukken van de geheime vergadering openbaar te maken , waarbij de delen die de financiële positie van de gemeente kunnen schade eruit verwijderd mogen worden. De Raad heeft de brief "voor kennisgeving aangenomen". Dat wil zo veel zeggen als: hier gaan we geen antwoord op geven, gooi maar in de vuilnisbak. Alleen raadslid Govers was voor het openbaar maken van de stukken. Hij zelf was ook niet naar de geheime vergadering gegaan omdat hij het met de geheimhouding niet eens was. Op dit punt hulde voor dit raadslid!

 

 back f2