Ramen moeten open in gemeentehuis Stein

De gemeenten in de Westelijke Mijnstreek zijn sinds 2010 verplicht voor elke woning die gebouwd wordt er ook een te slopen. Bij de behandeling van het exploitatieplan Bramert-noord in augustus j.l. stelde de gemeente Stein dat voor de eerste fase van Bramert-noord “de taakstelling van 1 woning erbij = 1 woning eraf reeds gehaald is”. Eerder had de gemeente bij de Raad van State al beweerd dat er contracten waren voor de sloop van ongeveer 100 woningen als compensatie voor de bouw op Bramert-noord.Het Graetheidecomité heeft met een beroep op de Wet Openbaarheid Bestuur gevraagd hoeveel woningen dit betreft, welke woningen als compensatie gesloopt werden c.q. worden en wie voor de sloopkosten opdraait. De gemeente weigert de vragen te beantwoorden. Een fatsoenlijke reden hiervoor geeft men niet. Op 18 februari heeft de gemeente tegenover een journalist toegegeven dat het niet waar is dat de sloop al geregeld is. Men heeft de Raad van State, de gemeenteraad en ons dus gewoon belogen.Ook had het Graetheidecomité gevraagd om een overzicht van alle sinds 2010 gebouwde en gesloopte woningen. De gemeente stelt in haar antwoord dat ze geen overzicht van gebouwde en gesloopte woningen heeft. De gemeente vindt het blijkbaar zelf niet nodig om overzicht te houden over wat ze aan het doen is.Het Graetheidecomité heeft daarom zelf wat onderzoek gedaan. In de periode 2010-2012 zijn er 188 woningen opgeleverd. In 2013 zullen er nog 82 gerealiseerd worden. Voor de periode daarna zijn er nog 147 gepland (die overigens pas gebouwd worden als er genoeg kopers zijn). Totaal dus 417 nieuwe woningen. En dan tellen we de 97 woningen die aan de Kanaalboulevard nog gebouwd zouden kunnen worden niet eens mee. Dit hele plan ligt stil (ondanks dat de wegen al klaar zijn) omdat er geen projectontwikkelaar te vinden is die hier aan wil beginnen.

Wat slopen betreft: sinds 2010 zijn 69 woningen gesloopt en er staan er 132 op de planning. Totaal dus 201 woningen. Stein moet dus nog 216 woningen zoeken die gesloopt kunnen worden. Desondanks beweert men de sloop voor de eerste fase van Bramert-noord al gehaald te hebben. Deze bewering is dan ook volkomen ongeloofwaardig. Als het waar zou zijn zou men toch gewoon kunnen zeggen welke woningen het betreft.Ook de gemeenteraad is niet op de hoogte. De raad heeft geen overzicht van de bouw- en sloopplannen en vraagt er ook niet naar. Ze steekt liever de kop in het zand in plaats van de problemen onder ogen te zien. Of misschien denkt men: we gaan gewoon door met bouwen en het moet een knappe jongen zijn die ons ooit dwingt tot slopen. Daarbij vergeten ze dan wel dat de afspraak om evenveel te slopen als te bouwen gemaakt is om te voorkomen dat de huizenprijzen (ook die van hun eigen huizen) nog verder gaan dalen.Ondanks het feit dat de verkoop van woningen op de Kattekop en in het centrumplan nauwelijks op gang komt en voor de Kanaalboulevard zelfs helemaal stil ligt blijft men geld stoppen in het maken van plannen voor Bramert-noord.De opstelling van de gemeente is volledig in strijd met het coalitieakkoord, waarin staat dat de coalitiepartijen het vertrouwen van burgers in de politiek willen vergroten door hen vooraf goed te informeren en actief te betrekken bij de voortgang.

Het Graetheidecomité bestaat uit burgers en spreekt namens honderden burgers uit de gemeente Stein. En toch worden die burgers niet geïnformeerd, niet actief bij de plannen betrokken en niet serieus genomen. De gemeente zou zeker in de kwestie Bramert-noord eens moeten informeren hoe de burgers erover denken. In Urmond is in elk geval nauwelijks een burger te vinden die het met de plannen eens is. Als de coalitie echt het vertrouwen in de politiek wil vergroten zullen ze de ramen van het gemeentehuis eens moeten openzetten zodat de regentengeur er uit kan waaien en het geluid van de burger ook binnen te horen is. 

Gemeente komt toch met gevraagde informatie.

Het Graetheidecomité heeft tegen de weigering van de gemeente om informatie te verschaffen bezwaar gemaakt. Voordat de Commissie Bezwaar en Beroep van de gemeente een uitspraak kon doen kwam de gemeente al terug op haar weigering. Na twee gesprekken met de wethouder en enkele ambtenaren hebben we nu een groot deel van de gevraagde gegevens gekregen en van de rest is afgesproken wanneer we die krijgen. Uit die gegevens blijkt dat de bewering van de gemeente dat de sloopdoelstelling voor de eerste fase van Bramert-noord al gehaald is niet waar is. Het gemeentebestuur heeft dat bij de Raad van State beweerd en ook in het exploitatieplan van Bramert-noord staat deze leugen.Uiterlijk in september zal B&W een nota naar de gemeenteraad sturen hoe het verder met Bramert-noord moet. Men ziet zelf waarschijnlijk wel in dat een plan voor 350 woningen niet realiseerbaar is.Belangrijk is ook dat de provincie vanaf 1 juli gaat beslissen welke woningbouwplannen nog door kunnen gaan. Tot nu toe konden de gemeenten hier zelf over beslissen, maar de provincie is van mening dat de gemeenten veel te veel willen bouwen. De provincie stelt een aantal strenge voorwaarden, o.a. dat voordat er gebouwd wordt eerst de sloop keihard geregeld moet zijn. Verder stelt de provincie nog een groot aantal eisen aan nieuwbouwprojecten. Bramert-noord kan volgens ons hier nooit aan voldoen. De gemeente denkt echter dat die eisen niet voor Bramert-noord gelden. We zullen zien wie er gelijk heeft. 

 back f2