In 2014 komt plan voor Bramert-noord.

Wie gedacht had dat de gemeente Stein Bramert-noord wel zou vergeten komt bedrogen uit. De gemeente werkt hard aan de eerste bouwfase (30-50 woningen) die aan de kant van de Molenweg moet komen. Binnen enkele weken neemt B&W een besluit hierover. In het eerste kwartaal van 2014 wordt dan een stedenbouwkundig plan gemaakt en een exploitatieplan voor die eerste fase en worden ook de financiële mogelijkheden (en hopelijk ook de onmogelijkheden) van het hele plan van 400 woningen bekeken. Voor de zomer moet de gemeenteraad dan beslissen. Dat gebeurt dan door de in maart nieuw gekozen gemeenteraad, Bent u tegen bouwen op Bramert-noord let dan op welke partijen vast willen houden aan het onnodig bouwen in het groene buitengebied.

In 2012 heeft de gemeente een onderzoek laten doen naar de vraag of er wel behoefte is aan woningbouw in de Bramert. De resultaten van het onderzoek zijn nog steeds geheim. Het Graetheidecomité heeft twee keer een verzoek ingediend met een beroep op de wet Openbaarheid Bestuur en ook twee keer een gesprek met wethouder Heuvelmans hierover gehad, maar het rapport blijft geheim totdat de gemeenteraad gaat besluiten over Bramert-noord.

Aan de Kanaalboulevard en op de Kattekop liggen nog veel bouwplaatsen braak en er is nog geen zicht op wanneer daar iemand gaat bouwen. Hoe het mogelijk is om dan te beslissen om ook nog in het buitengebied te gaan bouwen is ons volstrekt een raadsel. Het Graetheidecomité blijft van mening dat 350 woningen bouwen in een krimpregio tot grote problemen gaat leiden. En hoge sloopkosten! In Stein dendert de bouwtrein voort. Is dat wat men noemt “tunnelvisie”?

back f2