Enquete woningbouw Bramert-noord.

De gemeente Stein wil doorgaan met de bouwplannen in Bramert-noord. Er is een plan uitgewerkt voor de bouw van de eerste 40-50 woningen. Die komen te liggen in de ZW-hoek van het terrein. Het wordt een exclusief wijkje, door groenstroken gescheiden van de Molenweg en de woningen langs de Maalsteenstraat. Vanaf de Molenweg komen er twee toegangslanen en de percelen worden 500-1000 vierkante meter groot. Het wijkje wordt rijkelijk voorzien van bomen en ander groen. Het totale plan Bramert-noord gaat op langere termijn uit van maximaal 400 woningen.

Op de twee andere nieuwbouwlocaties (Kattekop en Kanaalboulevard)  in Urmond liggen nog tientallen bouwkavels leeg en er is geen zicht op wanneer daar nog verder wordt gebouwd. In een gesprek met het Graetheidecomité stelde wethouder Heuvelmans dat dit geen zaak voor de gemeente is. Dat moeten de projectontwikkelaars maar zelf uitzoeken, zei hij. De gemeente heeft geld gestopt in Bramert-noord en wil dat terugverdienen. Ook al blijven de bewoners van Kattekop en Kanaalboulevard tegen verwaarloosde bouwpercelen aankijken en wordt onnodig weer een stuk groen buitengebied opgeofferd.

Het Graetheoidecomité heeft een enquete gehouden waaraan 275 mensen deelnamen. De uitslag was: 

- Tegen woningbouw 65 % (40% is bereid in actie te komen, 25% niet)
- Alleen woningbouw als Kattekop en Kanaalboulevard vol zijn: 30 %
- Voor woningbouw nu meteen: 5%

 Onderstaande foto's laten zien hoeveel plaats er nog is op de Kanaalboulevard (links) en de Kattekop (rechts).

KanaalboulevardKattekop

 

 

 

 

 

 

back f2