Rabo 2

Leden van de Rabobank Zuid-Limburg West kunnen het Graetheidecomité financieel steunen door bij de Rabo Clubkas Campagne op ons te stemmen.U kunt stemmen vanaf 4 september. Ga naar rabobank.nl/clubsupport . U vindt ons door te zoeken op Graetheide. Deze website maar ook onze andere activiteiten.worden betaald met het sponsorgeld,

raboclubkas

 

 

 

 

Toch woningbouw in Bramert-noord?

Op 22 februari 2018 besloot de Steinse gemeenteraad om de plannen voor woningbouw in Bramert-noord weer op te pakken. Vier jaar geleden werden die plannen door toedoen van de gemeenteraadsfractie CMB in de ijskast gezet. Nu heeft de raad een bedrag van € 100.000 uitgetrokken om de plannen weer op te pakken. Het gaat nu om 50 woningen; eerder waren er 300 woningen gepland. Het voorstel om geld uit te trekken voor dit plan werd ondersteund door alle partijen behalve CMB en D66.
Het onderzoeksbureau Atrivé heeft vorig jaar op verzoek van de gemeente de behoefte aan woningen onderzocht en kwam in december 2017 met een rapport. De conclusie is dat er in 2026 maximaal 20 extra woningen nodig zijn (bovenop wat er al gepland is), maar dat het net zo goed mogelijk is dat er dan 60 te veel zijn. Bovendien moeten er dan 20-50 woningen gesloopt worden omdat het anders zeker te veel wordt. Men schat dat 90-180 nieuwe medewerkers van Chemelot in Stein willen wonen, maar voor deze groep denk de onderzoekers dat er voldoende woningen aanwezig zijn. Ook voor jonge starters op de woningmarkt zijn er voldoende woningen, maar de kwaliteit laat soms te wensen over. Voor vitale ouderen die een woning tot € 220.000 zoeken is de keus volgens de onderzoekers te beperkt, maar of die naar Bramert-noord willen verhuizen is onduidelijk.
Op 21 maart zijn er weer verkiezingen voor de gemeenteraad. De partijen VVD en Steins Belang pleiten in hun verkiezingsprogramma’s voor woningbouw in Bramert-noord. DOS wil dat ook als het tenminste financieel haalbaar is. Het CDA vindt dat na een zorgvuldige afweging van alle belangen op basis van een gedegen onderzoek - financieel en anderszins - beperkte bebouwing van het gebied tot de mogelijkheid behoort. De PvdA zegt er in haar verkiesingsprogramma niets over, maar stemde in de Raad in met het beschikbaar stellen van € 100.000 voor de plannen. CMB is voor behoud van een groen Bramert-noord en continuering “stand still principe” totdat aantoonbare en gefundeerde noodzaak aanwezig is voor ontwikkeling. Progressief Stein (opvolger van D66) vindt het niet gewenst om nu een onderzoek te doen naar bouwen in Bramert-noord en vreest leegstand en verloedering van de bestaande woningen. Progressief Stein is trouwens de enige partij in Stein die in het verkiezingsprogramma pleit voor het groen houden van Graetheide.
Het Graetheidecomité heeft het meeste vertrouwen in CMB en Progressief Stein als het gaat om het tegenhouden van onverantwoorde uitbreidinsplannen. Dat blijkt uit de verkiezingsprogramma’s en uit hun opstelling in de afgelopen 4 jaar.
Als u ook tegen deze plannen bent overweeg dan om op CMB of Progressief Stein te stemmen. Dat is de beste manier om nog wat groen over te houden ten noorden van Urmond.