Graetheidecomité tegen vestiging Black Bear op Chemelot.

Chemelot wil in de toekomst overschakelen naar groene grondstoffen in plaats van nafta en aardgas. Dit vergt een enorme aanpassing van de site. Er zullen fabrieken bijgebouwd moeten worden om afval (plastic en ander afval) om te zetten in grondstoffen voor productie van kunstmest en polymeren. Ook zal er veel ruimte nodig zijn voor opslag van het afval. Dit legt een groot beslag op de ruimte op het huidige terrein. De vrees is zelfs dat er buiten de huidige site ruimte nodig zal zijn. Daarnaast gaat dit ten koste van het milieu (geluid, stank, emissies). Niet voor niets wordt in het Masterplan Chemelot uit 2020 gesteld dat “alleen bedrijven met een duidelijke toegevoegde waarde voor het realiseren van de duurzaamheidsambitie van Chemelot worden toegelaten”.
Black Bear komt in 2021 met het plan een fabriek voor de recycling van autobanden op Chemelot te vestigen. Deze recycling is uiteraard nuttig, maar de vraag is wat de toegevoegde waarde is voor de duurzaamheid van Chemelot. Per uur worden ongeveer 4000 kg autobanden verwerkt. Bij de recycling wordt 14000 ton/jaar pyrolyse-olie geproduceerd, die gebruikt kan worden als vervanger voor nafta. Sabic verbruikt 3 miljoen ton nafta per jaar. De bijdrage van Black Bear is dus minder dan 1 %, een druppel op een gloeiende plaat. Dit is dus voor de verduurzaming van Chemelot van geen waarde. Wel wordt een groot beslag gedaan op de ruimte op Chemelot, zowel fysiek als op de milieuruimte en de stikstofruimte.

Daar komt bij dat Black Bear een slechte reputatie heeft op het gebied van veiligheid en milieu.
In februari 2019 is er in de proeffabriek in Weert een grote uitslaande brand uitgebroken. Verschillende brandweerkorpsen uit Midden-Limburg zijn met man en macht bezig geweest met blussen. De brandweer schaalde op naar Grip 1. Bij de brand kwam veel rook en stank vrij. De brand ontstond volgens de eerste berichten bij een oven. Het vuur greep snel om zich heen waardoor een loods van 50×100 meter in lichterlaaie kwam te staan.
Het was niet de eerste keer dat de brandweer uitrukte voor brand bij het bedrijf. In december 2018 was er ook een kleine brand in de productiehal van het bedrijf. Operators ontdekten de brand toen snel waardoor erger werd voorkomen. In de maand januari is de brandweer ook nog uitgerukt en waren er verschillende meldingen van rook en vuur uit een van de schoorstenen op de productielocatie

 Blackbear Nederweert

De autobandenverwerker aan de Kanaaldijk in Nederweert kreeg ook nog een dwangsom vanwege een overtreding voor wat betreft het gebruik van de fakkelinstallatie en vanwege het feit dat de inrichting op onderdelen is veranderd, zonder dat hiervoor een omgevingsvergunning is aangevraagd en verleend.        Bron: Nederweert24.
Helaas is het onderzoeksrapport van deze brand niet openbaar.


Ook de reputatie van Chemelot op het gebied van veiligheid heeft door de recente onderzoeken van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid geleden. Volgens dit onderzoek beschikten operators niet over de juiste kennis en kunde en waren ze te onervaren. Ook waren de werkinstructies niet volledig en concreet genoeg. Dat Chemelot het veiligheidsniveau bij Black Bear kan verhogen is dus twijfelachtig. Voor een fabriek waar alle producten (kool, olie en gas) brandbaar en explosief zijn is een zeer hoog veiligheidsniveau noodzakelijk.
Daar komt bij dat de fabriek gepland is bij het klaverblad Kerensheide, op enkel honderden meters afstand van Steinerbos, het Ibis-hotel en een grote ammoniaktank.

Samenvattend kunnen we stellen dat de vestiging van de fabriek van Black Bear op het Chemelot-terrein zeer ongewenst is vanwege het in beslag nemen van ruimte die voor de verduurzaming van Chemelot nodig is en vanwege de veiligheidsrisico’s.

back f2