Nieuwsbrief oktober 2021

 

De provincie, de gemeenten en DSM/Chemelot zijn al twee jaar bezig met het maken van een gebiedsvisie voor de omgeving van Chemelot. Daarin moet vastgelegd worden welke ruimte er nog is voor uitbreiding van Chemelot en voor het verbeteren van de natuur. Ook de verkeerssituatie speelt een belangrijke rol. Het plan is een aantal malen besproken met de Klankbordgroep Chemelot, waar de dorps- en wijkplatforms en het Graetheidecomité in vertegenwoordigd zijn. Chemelot heeft natuurlijk een dikke vinger in de pap en heeft veel steun van de provincie. In de laatste versie van het plan schrijft de provincie dat er misschien wel 16000 nieuwe arbeidsplaatsen bij komen. Chemelot zou dan drie keer zo groot worden als nu. Volstrekt onrealistisch! De plannen van Chemelot zelf gaan uit van rond de 3000 arbeidsplaatsen erbij in 2050.
Chemelot wil fabrieken bouwen op de Lexhy (ten noorden van de Urmonderbaan). De Klankbordgroep heeft al vele malen gezegd dat dit niet kan omdat de regio al te vol is. Maar bij de provincie dringt dat nog niet door. In oktober komt het definitieve voorstel voor de gebiedsvisie. Dat moet dan nog goedgekeurd worden door de Stuurgroep (die bestaat uit provincie, gemeente en DSM/Chemelot) en daarna door Provinciale Staten en de gemeenteraden van Sittard-Geleen en Stein.

Er zijn inmiddels een aantal punten duidelijk die vermoedelijk in de gebiedsvisie komen te staan.

· Op de Lexhy komen alleen kleinschalige fabrieken. De vraag is dan natuurlijk wat kleinschalig is. DSM noemt een fabriek waar per jaar 10.000 ton plastic gerecycled worden niet eens een fabriek; men vindt dat dat een proefopstelling is. Het Graetheidecomité wil op de Lexhy ook geen kleinschalige fabrieken.

· Op Graetheide komt geen industrie. Eerdere plannen van DSM om daar loodsen te bouwen en een haven aan te leggen zijn van de baan. Wat van de plannen van L’Ortye terecht komt is nog niet duidelijk. Het bedrijf wil op Graetheide 15 jaar lang grind gaan winnen. Meer informatie over de plannen van L'Ortye vindt u op onze website

· Eerder waren er plannen om de Oude Postbaan tussen de Bergerweg en de Urmonderbaan af te sluiten. Dat lijkt niet door te gaan. Het Graetheidecomité vindt het belangrijk dat die weg tot aan het dorp Graetheide opgeknapt wordt en dat er fietspaden komen.

· Afval plastic en ander afval moet in de toekomst de grondstof zijn voor Chemelot (in plaats van aardgas en nafta). De aanvoer hiervan zal bij voorkeur via de haven van Stein gaan. Er zal een aparte weg van de haven naar Chemelot komen langs de spoorlijn bij Urmond.

· Wat er op het gebied van natuurontwikkeling in de gebiedsvisie komt is nog niet duidelijk. Wij vinden dat op dit punt veel verbeterd kan worden. Zo moet er volgens ons ten zuiden van het dorp Graetheide een ecologische verbindingszone komen.

· Een Technische Veiligheid Commissie onder leiding van een professor van de Universiteit Nijmegen heeft plannen opgesteld om de veiligheid rond Chemelot te verbeteren. Het zijn goede voorstellen, maar ons voorstel om klassikaal onderwijs aan studenten te verplaatsen naar het centrum van Geleen heeft de commissie niet overgenomen. We hebben hierover een brief naar de provincie gestuurd.

· Plannen om de op- en afritten van de A2 van Urmond naar de Bergerweg te verplaatsen gaan niet door. Chemelot wilde dat graag, maar Rijkswaterstaat wijst het af. Wel zit er in de plannen een viaduct op de kruising Urmonderbaan-Oude Postbaan. Waarvoor dit dient als de Oude Postbaan toch open blijft is niet duidelijk.

· DSM heeft twee jaar geleden een Masterplan gemaakt waar in staat dat op Chemelot alleen fabrieken komen die een wezenlijke bijdrage leveren aan de verduurzaming van het bedrijf. DSM houdt zich echter niet aan zijn eigen plan. Men wil een fabriek bouwen voor de recycling van autobanden die niets bijdraagt aan de verduurzaming van Chemelot. Hetzelfde geldt voor enkele andere plannen, zoals de verwerking van varkensmest. Een gesprek hierover gaat DSM echter uit de weg. Wij vinden dat hierover in de gebiedsvisie duidelijke afspraken moeten komen. Meer over de recycling van autobanden (Black Bear) leest u op onze website.

De komende maanden zullen er belangrijke beslissingen genomen moeten worden over de toekomst van het gebied rond Chemelot. Veel hangt af van Provinciale Staten en de gemeenteraden. Zij zijn de enigen die verkeerde plannen kunnen tegenhouden. Meer over de gebiedsvisie leest u op onze website