Nieuwe plannen van DSM: Chemelot Campus op de Lexhy en op- en afritten A2 in Urmond gaan weg.

Als Chemelot (DSM) haar zin krijgt wordt de Lexhy (het gebied tussen de Urmonderbaan en de Bergerweg vanaf de A2 tot de aansluiting op de Burg. Lemmensstraat) in gebruik genomen voor de Chemelot-campus. Hiervoor moeten zelfs de op- en afritten van de A2 in Urmond wijken en worden verplaatst naar de Bergerweg. Vanaf deze nieuwe op- en afritten komt er een brede weg in een boog naar de Urmonderbaan bij Gardenz. Ook wil DSM het Graetheide-terrein ten noorden van de Bergerweg tussen kanaal en A2 in reserve houden voor de langere termijn. Details van de plannen zijn ons niet bekend omdat alles nog geheim is.
De plannen van DSM staan haaks op wat de provincie in december vorig jaar heeft afgesproken. De provincie vindt dat het Graetheide-terrein in de huidige vorm en omvang niet meer nodig is voor industrie en dat eerst de ruimte op de bestaande industrieterreinen in de regio gebruikt moet worden. De provincie vond toen ook dat de “Structuurvisie Chemelot en omgeving” eind 2015 klaar moest zijn. De gemeente Sittard-Geleen was samen met Arcadis al een jaar hieraan bezig, maar wist er geen raad mee. De gemeente besloot toen om DSM/Chemelot te vragen een “ruimtelijk-economische visie” te maken. Daarin wordt alleen gekeken naar wat DSM wil en niet naar verbetering van natuur en landschap. En DSM wil dus de Lexhy hebben.
De claim van DSM op de Lexhy sluit aan op een onderzoek dat de Stichting “Limburg Economic Development” (LED) in 2014 publiceerde. Daarin werd geconcludeerd dat 24.000 extra mensen in 2020 nodig zijn op de Campus. Hiervan zouden er mogelijk 20.000 uit het buitenland gehaald moeten worden. Gedacht wordt aan Oost-Europa, India en China. De woningen voor die 24.000 mensen en hun gezinsleden betekenen een nieuwe stad zo groot als Sittard-Geleen erbij.
Het Graetheidecomité vindt dat deze megalomane plannen in het geheel niet passen in de regio. We zijn niet tegen ontwikkeling van de Chemelot-campus, maar dat moet zeker niet op deze manier.
Het standpunt van de gemeente Sittard-Geleen hierover is ons niet duidelijk. De gemeente is voorstander van het verplaatsen van de op- en afritten van de A2 naar de Bergerweg. Maar in een brief aan DSM (juli 2015) zegt de gemeente tegen uitbreiding op de Lexhy en Graetheide te zijn. Waarom ze dan wel die op-en afritten willen verplaatsen (met alle negatieve gevolgen voor de omgeving) is ons een raadsel.
Van het grootste belang is het standpunt van de provincie. Als de leden van Provinciale Staten hun rug recht houden en vasthouden aan het standpunt dat ze in december 2014 innamen is er niets aan de hand. Als DSM echter doorzet krijgen sommigen misschien slappe knieën. Maar hopelijk zal een meerderheid van Provinciale Staten deze plannen van een aantal op hol geslagen Chemelot-managers tegenhouden!

back f2