Ontwikkeling Chemelot Campus kan zonder de Lexhy

In 2017 onderzocht het adviesbureau BCI (Buck Consultants International) de plannen voor uitbreiding van de Chemelot Campus (Brightlands-campus) Hun conclusie was dat vanaf 2023 de Lexhy hiervoor nodig zou zijn. Het huidige terrein zou dan vol zijn.

Op 27 november 2019 presenteerde het Graetheidecomité in de Klankbordgroep Chemelot haar zienswijze over de uitbreiding van de Campus op de Lexhy. Daaruit blijkt dat de Lexhy nog lang niet nodig is (zie de sheets hieronder).

In februari 2020 publiceerden Chemelot en DSM het masterplan 2030. Hierin wordt geconcludeerd dat de Lexhy tot 2030 niet nodig is. Duidelijk is dat het adviesbureau BCI er ver naast zat met hun voorspelling.

pres2019 1

 pres2019 2

pres2019 3

pres2019 4

pres2019 5

pres2019 6

back f2