Terugtocht DSM.

Na 40 jaar is duidelijk dat dit in elk geval niet op

Graetheide komt.

 

Een stuk van 215 ha gelegen tussen A2 en Julianakanaal is al sinds 1969 gereserveerd als potentieel industrieterrein voor DSM. In alle provinciale plannen sinds die tijd is het voor DSM gereserveerd. Geen enkele betrokken gemeente is tot nu toe echter ingegaan op het verzoek van DSM en de provincie om de bestemming van het terrein te veranderen in industrie.

Het Graetheidecomité ijvert sinds haar oprichting in 1976 voor een groen Graetheide omdat de regio al veel te vol zit met bebouwing, industrie en infrastructuur. Een tweede chemisch complex, naast Chemelot in Geleen, is teveel van het goede. In de loop van de laatste 30 jaar zijn vele discussies in Provinciale Staten en gemeenteraden geweest en verschillende procedures voor het gerecht en bij de Raad van State.

Rond 2000 werd steeds duidelijker dat DSM Graetheide niet nodig zou hebben. Het duurde nog tot 2005 voordat DSM toegaf het in elk geval niet nodig te hebben voor het oorspronkelijke doel, zware chemische industrie. .In 2022 werd definitief beslist dat Graetheide groen zal blijven; er komt geen industrie. 

back f2