Gebiedsvisie 2021 kiest voor Graetheide groen!

In de Gebiedsvisie Omgeving Chemelot 2021-2040 is vastgelegd dat Graetheide groen blijft. Er zal geen industrie komen. Het gaat dan om de 200 hectare tussen het dorp Graetheide en de Bergerweg. Het Graetheidecomité is 45 jaar geleden opgericht met het doel dit gebied te behoeden voor uitbreiding van DSM. Letterlijk staat er in de gebiedsvisie:
Graetheide blijft groen. En dit groen gaan we versterken. Er komen geen aan Chemelot gerelateerde economische activiteiten op Graetheide. Komende jaren versterken we als onderdeel van de balans in het gebied het landschap en de natuur op het Graetheideplateau.”
Dat wordt in de Gebiedsvisie op een aantal plaatsen verder uitgewerkt en ook het belang van een ecologische verbindingszone tussen de Maasvallei over Graetheide naar Grasbroek en het Limbrichterbos wordt meermalen genoemd.
Het Graetheidecomite is blij dat er nu door alle partners in de Gebiedsvisie : Chemelot, DSM, Provincie en gemeenten deze groene keuze is gemaakt!
In het plan ontbreekt echter een tijdsplanning. Veel van de geschetste ontwikkelingen zoals de ecologische verbindingszone werden ook al in de “Regiovisie Westelijke Mijnstreek 2009 – 2020” genoemd. Na 10 jaar is er nog geen begin van een plan gemaakt. We hopen op meer voortvarendheid dan in de laatste decennia.

Omdat Graetheide voor Chemelot niet meer nodig is is er geen reden waarom DSM de gronden nog in eigendom zou willen behouden. Een grondoverdracht aan een natuurbeheersorganisatie voor het deel waar de ecologische verbindingszone moet komen zou wenselijk zijn. Het resterende deel kan aan agrariers of aan een op te richten gebiedscoöperatie overgedragen worden.

Ook op de Lexhy gaat iets gebeuren. Het Graetheidecomité pleit al lang voor het openstellen van het gebied. Dat is nu afgezet met prikkeldraad en ontoegankelijk voor wandelaars. In de Gebiedsvisie staat nu:
Komende jaren werken we samen aan het versterken en uitbreiden van het bestaande landschappelijk raamwerk en de recreatieve toegankelijkheid van De Lexhy/het Lexhybos.”
We zijn hier zeer verheugd over. Maar het Graetheidecomite wil daar graag een tijdsplanning bij zien : realiseren uiterlijk in 2023. De Lexhy blijft in de Gebiedsvisie gereserveerd voor uitbreiding van de Chemelot-campus, maar dat zal niet voor 2030 gebeuren..

 foto Grh

Graetheide (foto Copier/Heusschen)