Word Vriend(in) van Graetheide

Door het Graetheidecomité is de vereniging “Vrienden van Graetheide” opgericht. Iedereen die wil meehelpen om zoveel mogelijk groen te behouden in het gebied tussen Born en DSM en tussen de Maas en Einighausen is welkom als vriend(in) van Graetheide en steunt op die manier de doelstellingen en activiteiten van het Graetheidecomité. 

Het Graetheidecomité zet zich al 40 jaar in voor een zo groen mogelijke Graetheide. Jarenlang was het de bedoeling dat DSM een terrein van 200 ha tussen Julianakanaal en A2 zou gebruiken voor zware chemische industrie. Inmiddels is duidelijk dat dit er niet van komt. Dat wil echter nog niet zeggen dat het gebied groen zal blijven. Chemelot  wil nu op dit terrein of op de Lexhy een industrieterrein voor nieuwe kleine bedrijfjes beginnen. Het Graetheidecomité betwijfelt of een nieuw industrieterrein nodig is; op het huidige terrein is al jarenlang 100 ha vrij. Verder wil DSM onder Urmond-oost en Lindenheuvel CO2 opslaan. 

Er worden ook aan de lopende band nieuwe plannen gelanceerd. De provincie wil een ondergrondse energieopslagcentrale (OPAC) op Graetheide bouwen. De bouw ervan zal gedurende 7 jaar grote overlast betekenen voor de omgeving (Berg, Nattenhoven, Obbicht, Graetheide) omdat bijna 10 miljoen ton steen op schepen op het kanaal gestort zal worden, dag en nacht. Het Graetheidecomité is tegen dit plan.

graetheidegroenOok de gemeenten maken tal van plannen. Stein wil Bramert-noord volbouwen met 400 woningen. Het Graetheidecomité heeft bij de Raad van State hiertegen beroep aangetekend.

En bij kasteel Limbricht moet een Dierenwelzijnscentrum en een golfbaan komen. Het Graetheidecomité is van mening dat dit Dierencentrum niet op die plaats thuishoort en heeft een bezwaar bij de gemeente ingediend.

 

Het Graetheidecomité heeft samen met een aantal andere organisaties uit de regio een plan opgesteld dat aangeeft wat er dan wel in het gebied moet gebeuren. In dit plan is o.a. een ecologische verbindingszone van het Limbrichterbos via Grasbroek en het bronnengebied van de Kingbeek naar de Maas opgenomen. Ook het toegankelijk maken van het bosgebied bij de Lexhy maakt er onderdeel van uit. Het plan moet nog met de gemeenten besproken worden.

 

Mensen die het streven van het Graetheidecomité om het gebied groen te houden willen ondersteunen kunnen zich opgeven als “Vriend van Graetheide” . Het lidmaatschap  is gratis en u ontvangt per email regelmatig informatie over de ontwikkelingen. Wilt u zich opgeven klik dan hier.

 

back f2