Financiële verantwoording Graetheide Comité. 

Het Graetheide Comité betaalt alle kosten uit giften van sympathisanten en uit de opbrengsten van de Rabobank Clukas actie. Het Comité wil geen subsidies van gemeenten of provincie.

U kunt het Graetheide Comité financieel steunen door geld over te maken op banknummer NL25RABO01679.05.635 . We zijn erkend als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling), dus uw bijdrage is aftrekbaar van de inkomstenbelasting.

 

Hieronder vindt u een samenvatting van onze financiën vanaf 2008.

 

Jaar   2008 2009 2010        2011 2012 2013  2014 2015  2016 2017   2018  2019 2020 2021 2022
                                            
Beginsaldo   282,38 135,32 208,74 193,04 676,23  1071,63  1228,29 1774,42  1961,50 1516,28  1601,59 1924,26 1985,77 2113,38 2081,37
                                 
Inkomsten giften 20,00 510,00 382,68 604,65 573,46   145,20 150,00 100,00  285,00 20,00 125,00 0 225,00 0 477,00
  Neutelingsstichting     300,00 300,00 300,00  300,00 300,00                
  rente 0.63 0,60 0,00 0,75 1,27  0 0 0 0 0 0  0 0 0
  Rabobank clubkas           411,71 478,75 429,40  387,00 470,94 501,41 425,11 420,00 307,93 409,98
  projectsubs. SML       500,00                      
  totaal inkomsten 20,63 510.60 682,68 1405,40 874,73  856,91  928,75 529,40  672,00 490,94 686,41 425,11 645,00 307,93 886,98
                                 
Uitgaven organisatie *) 47,00 66,07 73,14  156,72 31,08  6,80  0 42.89  146,00 140,53 140,13 139,18 122,67 119,40 119,40
  contributie SML 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00  50,00  50,00 50,00  0 100,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00
  website 70,69 170,69 70,69 70,69 70,69 434,87  71,87 191,66  86,39 86,39 114,70 114,70 129,83 43,41 184,82
  reiskosten     206,55 97,80 30,40  68,40                   
  borden Graetheide         71,06 55,00  56,35 57,77  58,33 58,71 58,91 59,72 60,74 127.13 66,53
  Raad van State     298,00                        
  advertenties   150,42       85,18  127,91           154,14    
  verkiezingsavond       547,00     76,50                
  40-jarig bestaan                 826,50            
  notaris, jurist         226,10                   161,33
  totaal uitgaven 167,69 437.18 698,38 922,21 479.33  700,25  382,62 342,32 1148,72 405,63 363,74 363,60 517,39 339,94 641,08
                                 
Jaarsaldo    147,06 73,42 -15,70 483,19 395,40  156,66  546,13 187,08  -476,72 85,31 322,67 61,51 127,61 -32,01 245,90
                                 
Eindsaldo   135,32 208,74 193,04 676,23 1071,63  1228,29  1774,42 1961,50  1516,28 1601,59 1924,26 1985,77 2113,38 2081,37 2327,27

 

*) de organisatiekosten vanaf 2015 zijn bijna allemaal bankkosten

 

 back f2