Rabo 2

Leden van de Rabobank Westelijke Mijnstreek kunnen het Graetheidecomité financieel steunen door bij de Rabo Clubkas Campagne op ons te stemmen.U kunt stemmen van 4 tot 25 oktober. Dat gaat nu via internetbankieren. Log in en ga via 'Service' naar 'Lidmaatschap'. Vervolgens kan je klikken op 'Rabo ClubSupport'.  U vindt ons door te zoeken op Graetheide. Deze website maar ook onze andere activiteiten.worden betaald met het sponsorgeld,

raboclubkas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Financiële verantwoording Graetheide Comité. 

Het Graetheide Comité betaalt alle kosten uit giften van sympathisanten en uit de opbrengsten van de Rabobank Clukas actie. Het Comité wil geen subsidies van gemeenten of provincie.

U kunt het Graetheide Comité financieel steunen door geld over te maken op banknummer NL25RABO01679.05.635 . We zijn erkend als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling), dus uw bijdrage is aftrekbaar van de inkomstenbelasting.

 

Hieronder vindt u een samenvatting van onze financiën vanaf 2008.

 

Jaar   2008 2009 2010        2011 2012 2013  2014 2015  2016 2017   2018  2019 2020
                                        
Beginsaldo   282,38 135,32 208,74 193,04 676,23  1071,63  1228,29 1774,42  1961,50 1516,28  1601,59 1924,26 1985,77
                             
Inkomsten giften 20,00 510,00 382,68 604,65 573,46   145,20 150,00 100,00  285,00 20,00 125,00 0 225,00
  Neutelingsstichting     300,00 300,00 300,00  300,00 300,00            
  rente 0.63 0,60 0,00 0,75 1,27  0 0 0 0 0 0  
  Rabobank clubkas           411,71 478,75 429,40  387,00 470,94 501,41 425,11 420,00
  projectsubs. SML       500,00                  
  totaal inkomsten 20,63 510.60 682,68 1405,40 874,73  856,91  928,75 529,40  672,00 490,94 686,41 425,11 645,00
                             
Uitgaven organisatie *) 47,00 66,07 73,14 156,72 31,08  6,80  0 42.89  146,00 140,53 140,13 139,18 122,67
  contributie SML 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00  50,00  50,00 50,00  0 100,00 50,00 50,00 50,00
  website 70,69 170,69 70,69 70,69 70,69 434,87  71,87 191,66  86,39 86,39 114,70 114,70 129,83
  reiskosten     206,55 97,80 30,40  68,40               
  borden Graetheide         71,06 55,00  56,35 57,77  58,33 58,71 58,91 59,72 60,74
  Raad van State     298,00                    
  advertenties   150,42       85,18  127,91           154,14
  verkiezingsavond       547,00     76,50            
  40-jarig bestaan                 826,50        
  notaris (statuten)         226,10                
  totaal uitgaven 167,69 437.18 698,38 922,21 479.33  700,25  382,62 342,32 1148,72 405,63 363,74 363,60 517,39
                             
Jaarsaldo    147,06 73,42 -15,70 483,19 395,40  156,66  546,13 187,08  -476,72 85,31 322,67 61,51 127,61
                             
Eindsaldo   135,32 208,74 193,04 676,23 1071,63  1228,29  1774,42 1961,50  1516,28 1601,59 1924,26 1985,77 2113,38

 

*) de organisatiekosten vanaf 2015 zijn bijna allemaal bankkosten

 

 back f2