Rabo 2

Leden van de Rabobank Zuid-Limburg West kunnen het Graetheidecomité financieel steunen door bij de Rabo Clubkas Campagne op ons te stemmen.U kunt stemmen vanaf 4 september. Ga naar rabobank.nl/clubsupport . U vindt ons door te zoeken op Graetheide. Deze website maar ook onze andere activiteiten.worden betaald met het sponsorgeld,

raboclubkas

 

 

 

 

Jaarverslag 2011 Graetheide Comité 

Bestuurssamenstelling

Roel Matenaar verliet het bestuur omdat hij al vele jaren niet meer in de buurt van Graetheide woont. Het bestuur bestaat nu uit Hub Slangen (vz.), Harrie Caanen (vice vz.), Michel Fouraschen (secr.), Willem Brekelmans (penningm.), Zef van Bilsen, Frans Widdershoven, Lambert Bergers en Jan Muijtjens. Het comité vergaderde in 2010 acht keer. 

OPAC (Ondergrondse energie-opslag)

In 2011 verscheen een rapport van TNO waaruit blijkt dat de ondergrond op 1400 meter diepte onder Graetheide ongeschikt is voor een OPAC. Door de aanwezigheid van kolenlagen en breuken is het gesteente niet stabiel genoeg. Het Graetheide Comité heeft dit al jaren beweerd, gesteund door twee geologen. Maar de provincie wilde niet luisteren. Nu heeft men dan eindelijk TNO gevraagd om te kijken wat uit het mijnverleden hierover nog bekend is en de conclusie was duidelijk: de ondergrond is ongeschikt.

Het Graetheide Comité besprak dit met de nieuwe gedeputeerde (van der Broeck, CDA) en ook in een commissie van Provinciale Staten werd het besproken. Men wil nu het bovengrondse meer wel op Graetheide aanleggen en het ondergrondse deel ergens bij Catsop. De provincie wil verder alles nog eens opnieuw bekijken: Heeft een OPAC zin, kan het in Limburg en willen bedrijven meebetalen? We zijn dus weer terug bij AF. 

CO2-opslag

Het ministerie van Economische Zaken heeft besloten definitief te stoppen met plannen voor CO2-opslag bij DSM. Al langer was duidelijk dat er niets van zou komen, nadat het Graetheide Comité en de Milieufederatie negatief op het plan gereageerd hadden. 

Bramert-noord

Het beroep van het Graetheide Comité tegen de bouw van 400 woningen in het groene buitengebied werd op 5 december door de Raad van State behandeld. Het Graetheide Comité had een uitvoerige reactie op het standpunt van de gemeente ingediend. Door de Raad werd scherp doorgevraagd over de zekerheid dat ook 400 woningen gesloopt zouden worden. De gemeente probeerde zich met onwaarheden hieruit te redden maar moest uiteindelijk toegeven dat er niets met zekerheid geregeld is. De Raad van State doet begin 2012 uitspraak. 

Dierenwelzijnscentrum

De Milieuorganisaties (Milieufederatie, IVN Born, Natuurmonumenten en Graetheide Comité) hebben met de gemeente uitvoerig overlegd over de plaats waar een Dierenbeschermings-centrum gebouwd kan worden. Uiteindelijk werd gekozen voor een perceel langs de N 297 bij Nedcar. Omdat dit nu EHS is wordt het gecompenseerd door uitbreiding van de EHS op een andere plaats bij het Limbrichterbos (5 ha extra). Bovendien komt er een groengordel langs de N297 en worden de plannen voor een golfbaan (Plan Lemborgh) door de gemeente definitief gestopt. 

Intentieverklaring provincie-DSM

Op 2 maart (daags voor de verkiezingen voor Provinciale Staten) tekende gedeputeerde Hessels (CDA) een intentieovereenkomst met DSM waarin DSM het recht krijgt om de komende 15 jaar het reeds lang voor DSM gereserveerde terrein op Graetheide te gebruiken voor industrie. Bovendien wordt ook de Lexhy hieraan toegevoegd. De intentieovereenkomst is in strijd met de afspraken in de Regiovisie. Gedeputeerde Staten keurden de deal op 26 april, kort voor hun aftreden, goed.  De mededeling aan Provinciale Staten werd verstopt tussen 120 andere ingekomen stukken en werd dus door niemand opgemerkt. De gemeente werd helemaal niet geïnformeerd. Het Graetheide Comité ontdekte de brief en alarmeerde de gemeenteraad en Provinciale Staten. De gemeente stuurde een boze brief naar de provincie en een groot deel van Provinciale Staten sprak zijn ongenoegen uit over dit stiekeme gedoe. Gedeputeerde Verheijen (VVD) stelt dat Graetheide de eerste 20 jaar niet nodig zal zijn. De provincie geeft toe fout gehandeld te hebben, maar weigert vooralsnog de intentie-overeenkomst te veranderen. In 2012 zal bij de uitwerking van de gebiedsvisie de discussie voortgezet worden. 

Politiek

Voorafgaand aan de verkiezingen voor Provinciale Staten organiseerde het Graetheide Comité in Berg een discussieavond met alle politieke partijen. De PVV kwam niet opdagen; van een aantal partijen was de lijsttrekker aanwezig. De avond werd goed bezocht en was volgens enkele politici een van de beste discussieavonden voorafgaand aan de verkiezingen.

In december besprak het comité met een delegatie van GroenLinks onder leiding van Jolande Sap de actuele problemen rond Graetheide. Het Graetheidecomité werd verrast met de uitreiking van het “Groene Lintje”, een onderscheiding die GroenLinks toekent aan mensen of organisaties die zich inzetten voor natuur en milieu.

Vrienden van Graetheide

Medio 2010 werd besloten om een vereniging “Vrienden van Graetheide”op te richten met het doel om geïnteresseerden meer bij het Graetheide Comité te betrekken en om aan overheden duidelijk te kunnen maken dat het comité ook draagvlak in de omgeving heeft. Eind 2010 waren er 342 leden, eind 2011 waren dit er 502.  Door middel van nieuwsbrieven worden de leden op de hoogte gehouden. Er verschenen 6 nieuwsbrieven. 

Web-site

Totale aantal bezoekers 2011: 5660   (2010: 3970; 2009: 2900; totaal sinds jan.2009: 12.530 Totale aantal pageviews in 2011 ca 35.000  (totaal sinds jan. 2009: ca 85000). Ongeveer 65 % van de bezoekers komt via Google en zoekt vaak op foto’s (oude zowel als nieuwe) of historische artikelen. Daarnaast komt OPAC vaak als zoekwoord voor. De meest bekeken rubrieken waren  Historie Graetheide, Graetheide in de politiek, de Fotogalerie en OPAC. Sinds november 2011 is het comité ook op Twitter (@graetheidegroen). 

Graetheide in de pers

15-2

De Limburger/Limburgs Dagblad

Debat prominente politici over toekomst regio.

18-2

De Limburger/Limburgs Dagblad

Stop OPAC-miljoenen in ontwikkeling natuur

23-5

De Limburger/Limburgs Dagblad

Klap voor megaproject

Juni

Limburgs Milieu

Graetheidecomité trekt aan de bel bij PS

Juni

Limburgs Milieu

Onderzoek: OPAC Graetheide niet rendabel

25-6

De Limburger/Limburgs Dagblad

Bouw op Graetheide onnodig

2-7

De Limburger/Limburgs Dagblad

Graetheidecomité wil openheid over Bramert

11-7

De Limburger/Limburgs Dagblad

Andere plek OPAC

31-7

Zondagsnieuws

Gaat Graetheide 15 jaar op slot?

24-9

De Limburger/Limburgs Dagblad

Boze brief naar GS over Graetheide

17-11

De Limburger/Limburgs Dagblad

Dierencentrum bij Nedcar

Nov

Limburgs Milieu

Graetheide

6-12

De Limburger/Limburgs Dagblad

Staatsraad kritisch over sloopplicht

9-12

De Limburger/Limburgs Dagblad

Pitbull met groene tanden

10-12

De Limburger/Limburgs Dagblad

Groen lintje voor comité Graetheide

 

back f2