Discussieavond verkiezingen Provinciale Staten.

Het Graetheidecomité organiseerde in samenwerking met de Limburgse Milieufederatie op woensdagavond 16 februari een  openbare discussieavond in het kader van de verkiezingen voor Provinciale Staten. Thema van de discussie was:

Natuur of industrie: toekomstige ontwikkelingen in de Westelijke Mijnstreek en in het bijzonder op en rond Graetheide. 

De avond stond onder leiding van Jan de Koning (L1 TV) en vond plaats in het MFC in Berg aan de Maas. 

Onderwerpen voor de discussie waren:

  • Moet de politiek proberen de bevolkingskrimp te stoppen door meer woningbouw en meer industrie te realiseren?  Moeten, zoals de Kamer van Koophandel stelt, werknemers uit de hele wereld geworven worden om de economie in Limburg te laten groeien? Of heeft het Planbureau voor de Leefomgeving gelijk als het zegt dat bestrijden van de krimp averechts werkt?
  • Moet er een OPAC (ondergrondse energieopslag) op Graetheide komen? Moet de provincie dit subsidiëren of kan zoiets beter aan het bedrijfsleven overgelaten worden?
  • Moet de reservering van 200 ha op Graetheide als potentieel industrieterrein na 40 jaar nog in het POL gehandhaafd worden? Is er op Chemelot niet genoeg ruimte voor de kenniscampus?
  • Is grootschalige woningbouw in het buitengebied  van de Westelijke Mijnstreek (b.v. Bramert-noord) met het oog op bevolkingskrimp, nog gewenst? Moeten niet eerst de gaten in b.v. Sittard opgevuld worden?
  • Moet er meer natuur in de Westelijke Mijnstreek en een ecologische verbindingszone tussen de Maas en het Limbrichterbos gerealiseerd worden?  

Een verslag van de avond, overgenomen uit de Limburgse kranten, vindt u hieronder.

Verkiezingsdebat Meeste kandidaten Provinciale Staten nemen Graetheide en Bramert-noord in bescherming.

“Stop OPAC-miljoenen in ontwikkeling natuur”

De focus op de regio. In alle verkiezingsgeweld, de battle om de Eerste Kamer vooral, blijft die fors onderbelicht. Met de organisatie van een levendig politiek debat over regionale thema's, trad het Graetheidecomité even uit de schaduw.

door Frans Dreissen

Graetheide moet groen blijven, Bramert-noord gevrijwaard van bebouwing en de claim van 200 hectare op Graetheide als potentieel industrieterrein zo snel mogelijk uit het provinciaal omgevingeplan. De mening van een politieke meerderheid (acht partijen waren vertegenwoordigd) klonk de circa 125 aanwezigen tijdens het verkiezingsdebat in Berg aan de Maas als muziek in de oren. Natuurlijk, vooral VVD en CDA hadden over een aantal thema's soms een andersluidende opvatting. Dat was genoegzaam bekend. Maar dat gebouwd moet worden naar wens en behoefte bijvoorbeeld, daar was wel iedereen het over eens. ,,Echter niet in het buitengebied of aan de dorpsranden'' benadrukte GroenLinks-statenlijsttrekker Margriet van Tulder. VVD'er Erik Koppe hield die optie juist wel nadrukkelijk open. Terwijl Martijn van Hel- vert (CDA) liever een slag om de arm houdt en spreekt over een potentiële bouwlocatie. Waarna hij overigens nog fijntjes refereerde aan de regiovisie - waarin het plan is opgenomen - die is geaccordeerd door de vier gemeenteraden in de regio. ,,Dus ook door GroenLinks.''

De aanwezige kandidaten (PVV was ziek afgemeld, CU en 55+ namen niet deel) gebruikten het debat om nogmaals hun standpunten voor het voetlicht te brengen. ,,De winst van de avond is dat de discussie ging over enkele voor ons belangrijke regionale onderwerpen”, blikt organisator Hub Slangen terug. Winst is ook dat D66 meer in onze richting zit dan ik dacht". Slangen doelde met dat laatste vooral op de discussie over de ondergrondse energieopslag (OPAC) op Graetheide. Paul Wessels (D66): Vijf miljoen voor onderzoek, no way". Ook de Partij van de Dieren ziet er geen heil in. ,,Het systeem is duur en inflexibel.'' De PvdA zet in op werkgelegenheid, wacht het onderzoek af en wil alleen doorgaan met het project als zich private marktpartijen aandienen. De SP geeft de voorkeur aan minder en vooral slimmer energiegebruik. "De wasmachine pas laten draaien als de zonnepanelen voldoende energie hebben opgeleverd.”  PNL daarentegen beschouwt OPAC nog steeds als een ,,kans die je op voorhand niet moet uitsluiten.''

Leuke avond, geen nieuwe politieke inzichten. Of het zou die van iemand in de zaal moeten zijn. "Stop die 5 miljoen voor zinloos OPAC-onderzoek liever in verbetering van de ecologische verbindingszone tussen Maas en Limbrichterbos.'' Vanaf de zijlijn kan politiek soms verrassend simpel zijn.

Voor foto's van de discussieavond in Berg klik hier

 back f2