Gebiedsvisie A2. (november 2008)

Een werkgroep onder leiding van de provincie, de gemeente en Rijkswaterstaat is bezig met een plan voor het gebied tussen Julianakanaal en spoor vanaf Echt tot Beek. In december verscheen een eerste voorstel (tussenrapport), dat besproken werd met de gemeenteraden in het gebied. Alle belanghebbende organisaties hebben commetaar op dit plan kunnen indienen. Het Graetheidecomité heeft dit ook gedaan.

Onderstaand kaartje geeft de plannen uit het tussenrapport in grote lijne weer. In het ovale gele gebied ten noorden van DSM wordt gedacht aan een researchcampus en hoogwaardige bedrijvigheid (de ondergrondse energieopslag).

back f2