Oogstijd rond 1928

In de twintiger jaren begon de mechanisatie van de landbouw. Grote boeren maaiden het graan machinaal en huurden een dorsmachine om in de herfst de oogst te dorsen. Kleine boeren bleven het echter met de hand doen, sommigen zelfs tot on de jaren '50. De foto's geven een beeld van het boerenwerk rond 1928.

 

oogst 1928Bij de kleine boeren was de oogst moeizaam handwerk. 

graanoogst 1929Nog een foto van het oogsten met de hand. 

graanoogst 1928En ook deze boer kan zich geen machine veroorloven.

graanoogst 1928De grotere boeren oogstten met de "zelfbinder". 

graanoogst 1928Er waren twee of drie paarden nodig om de machine te trekken

graanoogst 1929De schoven werden door de machine automatisch gebonden.

graanoogst 1929Hier worden de schoven nog met de hand gebonden (met een bosje stro).

oogst 1935De schoven werden op hopen gezet om te drogen.

graanoogst 1929Hier staan de hopen al op rij. Vaak was dit vrouwenwerk.

graanoogst 1929De vrouwen brachten 'smiddags koffie en brood naar het veld.

dorsen 1929Als de oogst droog was werd alles in de schuur gebracht of op mijten op het land opgeslagen.

korenmijtenDe korenmijten stonden vaak tot ver in de herfst op het land.

dorsen 1929In de herfst kwam de dorsmachine langs. De schoven werden meestal door vrouwen in de machine gebracht.

dorden 1929Aan de ene kant kwam kaf en stro uit de dorsmachine en ....

dorsen 1929aan de andere kant zakken vol met graan. De dorsmachine werd via een lange riem door een tractor aangedreven.

Graan dorsen Munstergeleen 1932En de kleinere boeren dorsten het graan met de hand. Ze deden dat in de winter in de schuur.

back f2