Golfbaan bij kasteel Limbricht gaat niet door.

B&W van Sittard-Geleen hebben in december 2011 besloten niet langer mee te werken aan een golfbaan rond het Limbrichterbos en kasteel Limbricht. De eerste plannen hiervoor dateren al van 2005. In onderstaand persbericht uit 2009 wordt nog enthousiast melding gemaakt van de plannen. Het hele plan zou 30 miljoen kosten en men rekende op 25-50 % subsidie van de overheid. Het blijkt echter niet te gaan zoals gewenst. De plannen lopen veel vertraging op en de gemeente hoort niets meer van de initiatiefnemers. Reden voor B&W om eind 2011 op verzoek van de milieuorganisaties de stekker eruit te trekken.

Persbericht over de plannen voor Landgoed Lemborgh en de golfbaan.

Limbricht, 28 juli 2009 – Vier partijen gaan verder met de ontwikkeling van Landgoed Lemborgh. Dat heeft Grontmij namens de initiatiefnemers vandaag bekend gemaakt. De partijen zijn Golf en Countryclub Lemborgh Beheer BV, Hotel Amrath, de Stichting Kasteel Limbricht en de Sportstichting Sittard-Geleen. Het college van B&W van de gemeente Sittard-Geleen heeft Grontmij laten weten de begeleiding van de noodzakelijke ruimtelijke procedures op zich te zullen nemen.

lemborghNa een wat aarzelende start van het initiatief, is nu de basis voor een succesvolle ontwikkeling van Landgoed Lemborgh gelegd”, zei vestigingsdirecteur Joris Janissen van Grontmij Roermond. “Vol vertrouwen kunnen wij de komende tijd aan de slag met de verdere uitwerking van de plannen.”

Hoofdmoot van het integrale masterplan Landgoed Lemborgh is een natuurgolfbaan, met het clubgebouw bij Hotel Amrath. Deze golfbaan is gesitueerd aan de kant van de N297. ”Lemborgh Beheer en Hotel Amrath zijn bereid de noodzakelijke investeringen voor hun rekening te nemen,” zegt Ruud Hermans namens Lemborgh Beheer. Gezien het integrale plan zijn er goede mogelijkheden om hiervoor subsidiegelden aan te vragen, blijkt uit een overleg met de Provincie en het gebiedsbureau. Gelijktijdig met de aanleg van de golfbaan zal de ecologische verbindingszone bij het Limbrichterbos versterkt worden en komt er een zonering in de recreatieve paden door het gebied. Grontmij zal de concrete inrichtingsplannen, in goed overleg met de contactgroep, nader uitwerken.

Aan de kant van Limbricht zijn er ontwikkelingen van het kasteel en zijn omgeving. De Stichting Kasteel Limbricht heeft de bereidheid uitgesproken om investeringen te doen. Deze zijn met name gericht op een gefaseerde reconstructie van de oude historische tuinen, de binnenplaats en de realisatie van de brug vanaf de binnenplaats naar het achterliggende gebied.

Om realisatie van Landgoed Lemborgh mogelijk te maken, wordt een milieueffectrapportage en een nieuw bestemmingsplan gemaakt. Het college van B&W van de gemeente Sittard-Geleen heeft hieraan medewerking toegezegd. “De kosten zijn voor de investerende partijen”, zei wethouder Pieter Meekels. Wel wordt een krediet beschikbaar gesteld voor de begeleiding van het plan, zodat de komende tijd doorgewerkt kan worden aan de ontwikkeling van Landgoed Lemborgh. “Want als gemeente streven wij naar een aantrekkelijk landschap dat bijdraagt aan de kwaliteit van leven in de gemeente. De plannen voor Landgoed Lemborgh, inclusief golfbaan en recreatieve paden, kunnen een belangrijke upgrading van het landschappelijk karakter van het gebied betekenen,” aldus de wethouder.

 

back f2