Plannen voor kerncentrale op Graetheide

Op 4 mei 1974 kondigde het Limburgs Dagblad in een groot artikel op de vorpagina plannen aan voor een kerncentrale in Limburg. Plaats van vestiging: Maasbracht of de Graetheide bij Urmond. In die tijd vond men het blijkbaar geen probleem om een kerncentrale in een dicht bevolkt gebied en naast een groot chemisch bedrijf neer te zetten. Hieronder het artikel uit de krant. Twee dagen later volgde een groot artikel over de reacties uit Urmond. Daarna is er over deze plannen nooit meer iets vernomen.

Limburg krijgt kerncentrale

Van onze verslaggever

HEERLEN, 4 mei. — Limburg krijgt een kerncentrale. In studie is waar de centrale gebouwd zal worden, gedacht wordt aan Maasbracht of aan Urmond. De centrale zal gebouwd worden voor 1975. De bouw van een kerncentrale zal waarschijnlijk in de Limtourg-nota van minister Langman officieel worden aangekondigd. De regering zal financieel in het project deelnemen. De Stichting Economische Ontwikkeling Zuid Limburg (SEOL) zal de plannen voor de bouw van de kerncentrale voorbereiden en uitwerken. Ir. Th. Bogerd. directeur van het industrialisatiebureau, die beschouwd wordt als spitsafbijter op 't gebied van kerncentrales in Nederland heeft als een van de opdrachten meegekregen een kerncentrale te verwezenlijken. In Zeeland, waar ir Bogerd als directeur van de Provinciale Zeeuwse Electriciteitsmaatschappij was. heeft hij een kerncentrale gebouwd. De commissie kernenergie van de Tweede Kamer vindt dat Limburg een kerncentrale moet krijgen om de industrialisatie weer op gang te brengen. Na 1975 zullen nieuwe industrieën nog maar in beperkte mate of helemaal geen aardgas meer kunnen afnemen. De nieuwe industrieën zullen daarom hun energie kunnen betrekken van de kerncentrale. De plaats van vestiging wordt mede bepaald door de aanwezigheid van voldoende koelwater. Bij de PLEM en bij DSM is officieel niets bekend van de bouw van een kerncentrale. Een bestuurslid van de SEOL bevestigde gisteravond dat plannen worden uitgewerkt. Ir Bogerd duidde er zelf vorige week op in zijn kennismaking met de pers. Hij zei toen het tot een eer te rekenen om in Limburg nucleaire energie te brengen. Een kerncentrale levert weinig directe arbeidsplaatsen op maar heeft een sterk uitstralingseffect. Vooral academici en hoger personeel zullen werk kunnen vinden in de kerncentrale.

   

 

 

kerncentr6-5-72

 kernc6-5-72a

 

 back f2