Hoe ziet het Top Tech plan er uit?

Het plan "Top Tech" van het adviesbureau BVR, dat in augustus 2006 verscheen is in zijn geheel te vinden op de web-site van de provincie. Hieronder vindt U een schetsmatig kaartje van de plannen en een tabel met gegevens uit het rapport. Het komt er op neer dat BVR verspreid over heel Graetheide kennis-instituten, hoogwaardige bedrijfjes en unive4rditeitsgebouwen wil neerzetten. Een lightrail door het gebied moet die locaties met elkaar verbinden. In totaal zouden er zeker 30.000 mensen moeten werken. Na commentaar van het Graetheidecomité is het plan in een la verdwenen. Inmiddels ziet de provincie ook in dat het plan niet realistisch was. Men gaat nu uit van een kenniscampus op het Chemelot-terrein waar in 2015 ongeveer 2000 mensen zouden moeten werken. Nu zijn er dat nog 1000. 

Plannen BVR voor Topteech:

 

a