Reactie Graetheidecomité op Top Tech plan

Samenvatting van de nota “Graetheide toekomst-perspectief” van het Graetheidecomite.

VOORGESCHIEDENIS

Juni 2005  rapporten BVR en BCI:
* Graetheide minstens 10 jaar niet nodig voor DSM
* kenniscampus op DSM-terrein (BCI, DSM) of de Lexhy (BVR)
* vervolgstudie door BVR

Aug. 2006 BVR-rapport “TopTech toekomstperspectief”
* kenniscampus van 300 ha verspreid over open gebied tussen kanaal en spoor, verbonden door light-rail.
     Ter vergelijking:
     - de Philips-campus is 103 ha; er werken 6000 mensen;
     - MIT 10.700 mensen op 40 ha
* over soort kennis is rapport zeer vaag, genoemd wordt chemie, bioprocestechnologie en biomedische materialen
* trekkers kenniscampus DSM, UM en andere universiteiten in de buurt
* 170 ha voor (deels luxe) woningbouw

Mei 2007 publicaties DSM/Chemelot
* Graetheide is niet meer nodig voor zware industrie
* Kenniscampus met 2000 medewerkers op eigen terrein

VRAGEN

1. Heeft Limburg behoefte aan zo’n grote kenniscampus?
2. Is dit plan te realiseren?
- Waar moeten we het personeel vandaan halen?
- Is de achterstand van Limburg niet veel te groot?
3. Wat zijn de alternatieven?

Waar moeten we het personeel vandaan halen?

POL 2006:
* in 30 jaar neemt beroepsbevolking met 200.000 af
* netto migratie blijft ook in toekomst zeer beperkt
* vraag naar arbeid in toekomst groter dan het aanbod
* aantal ouderen neemt toe met 45 %

Conclusies:
* het is volstrekt onduidelijk waar al die wetenschappers vandaan moeten komen
* er is een groeiende behoefte aan recreatiemogelijkheden
* er zal een groot tekort ontstaan aan hoog-opgeleide technici maar ook in b.v. de verzorgende beroepen.
Dus: personeel voor de Toptech-campus zal voornamelijk uit het buitenland (Verre Oosten) gehaald moeten worden, maar het is zeer de vraag of dat zal lukken.

Is de achterstand van Limburg op kennisgebied niet veel te groot?

Concurrentie is erg groot. Voorbeelden:
* Singapore (cijfers 2005)
10.000 mensen in biomedical science (4000 in farmacie, 6000 medische technologie)
Researchcampus Biopolis met 2000 medewerkers (overheidsinvestering 300 miljoen Euro)
* “Biotech valley” in Puerto Rico: miljardeninvesteringen door Amerikaanse bedrijven
* “Materials valley Rhein-Main” Samenwerking van 85 ondernemingen en instituten

Om een campus van de grond te krijgen is een goede uitgangspositie (kennisinstituten en bedrijven van wereldniveau) nodig. Huidige situatie:
* Animo voor technische studies is laag en research in industrie is sterk gereduceerd. Nederland zit maar op een klein aantal gebieden in de wereldtop.
* Situatie is de laatste decennia sterk verslechterd (volgens KNAW en KNCV).
* geen universiteit van wereldniveau; Eindhoven en Leuven in Europese top-50 (maar niet in biotechnologie); Aachen vooral sterk op “klassieke” technologie
* onderzoek UM stelt zelfs in Nederland niets voor (Ritzen)
* DSM- kennis alleen op klassieke chemie en hoogwaardige materialen; verder nauwelijks industriële bedrijven van wereldniveau

BVR zegt zelf dat hun scenario grote en niet voorzienbare risico’s bevat door
- de behoefte aan forse voorinvesteringen,
- de lange terugverdientijd,
- het tekort aan flexibiliteit,
- de afhankelijkheid van de markt,
- de toekenning van subsidies.

Conclusie: krachtig inzetten op hoogwaardige materialen volgens plan DSM. Starten op Chemelot, mogelijke overloop naar de Lexhy. Maar zeker geen reuzen-campus.

VOORSTEL GRAETHEIDECOMITE
1. Verbeteren van natuur en landschap. O.a. een brede ecologische verbinding tussen Maas en Millen via bronnengebied Kingbeek, noordelijk helft Graetheideterrein, Grasbroek en Limbrichterbos.
2. Geen industrie en woningbouw in open gebied tussen kanaal en spoor met uitzondering van evt. de Lexhy.
3. Voldoende ruimte laten voor landbouw ten noorden van de Lexhy.

back f2