Rabo 2

Leden van de Rabobank Zuid-Limburg West kunnen het Graetheidecomité financieel steunen door bij de Rabo Clubkas Campagne op ons te stemmen.U kunt stemmen vanaf 4 september. Ga naar rabobank.nl/clubsupport . U vindt ons door te zoeken op Graetheide. Deze website maar ook onze andere activiteiten.worden betaald met het sponsorgeld,

raboclubkas

 

 

 

 

Deskundigen van KEMA schieten OPAC af!

Het langverwachte rapport van KEMA over de noodzaak van opslag van electrische energie is uit. KEMA is een van de meest deskundige instituten in Nederland op dit gebied en is door de regering gevraagd dit rapport op te stellen. De conclusies van Kema zijn gebaseerd op een theoretisch model dat de Europese elektriciteitsvoorziening simuleert en daarbij de totale kosten van die voorziening, met name in Nederland, minimaliseert. 

 De provincie heeft het rapport bestudeerd en stelt dat de belangrijkste conclusies van het Kema rapport zijn:

1. De waarde van elektriciteitsopslag is zeer beperkt,

2. Er is geen technische noodzaak voor elektriciteitsopslag,

3. Elektriciteitsopslag levert een zeer beperkte C02 reductie,

4. De mate waarin windenergie meer kan worden aangewend, of minder behoeft te worden afgeschakeld, door het bestaan van elektriciteitsopslag, is beperkt.

 

Dit rapport  is dus de doodsteek voor het OPAC-project omdat Rijkssubsidie er nu niet meer in zit. Maar de provincie neemt hier geen genoegen mee en gaat gewoon door met pogingen om de OPAC van de grond te krijgen. Ze heeft drie deskundigen het rapport laten bestuderen en die zijn het helemaal niet met het KEMA-rapport eens. Ze hebben diverse malen met KEMA gesproken om een positiever standount over de OPAC in het rapport te krijgen, maar zonder resultaat  De drie deskundigen van de provincie hebben een commentaar van 4 bladzijden naar Provinciale Staten gestuurd. Onze eerste indruk van dit commentaar is dat het erg wazig is en dat er vooral gezocht is naar argumenten om de OPAC toch nog te redden. De drie "deskundigen" vallen het rapport aan op het punt dat het gebruikte model niet geschikt is om de bedrijfseconomische waarde van een OPAC te berekenen. Dat is echter nooit het doel van het onderzoek geweest. Het onderzoek moest kijken naar nut en noodzaak van zo'n systeem voor Nederland (eenergiebesparing, CO2-emissie enz). Naar de bedrijfseconomie (of met een OPAC winst te maken is) moet OPAC zelf uitzoeken. Positef is dat de provincie het eens is met conclusie 2: er is geen technische noodzaak voor energieopslag. Met de andere conclusies is men het niet eens; duidelijke argumenten waarom zij het beter weten dan de deskundigen van KEMA ontbreken. Overigens zijn er al eerder rapporten van o.a. TU Delft, ECN, Tennet en de Energieraad verschenen die tot ongeveer dezelfde conclusie kwamen als de KEMA. 

Uitzending op L1 over KEMA-rapport. 
nattenhoven 12
   Dit verdwijnt als hier de OPAC komt.

In een door L! uitgezonden gesprek hierover met Kerstjens (GS-lid) en Slangen (voorzitter Graetheidecomité stelt Kersten  dat KEMA alleen naar de belangen van de grote energiemaatschappijen kijkt. Net die grote energiemaatschappijen (Essent, Nuon, E.on) stonden 3 jaar geleden mee aan de wieg van OPAC. Dit lijkt ons weer het zoveelste gelegenheidsargument van Kersten.

Over de tegenstanders van OPAC zegt Kersten: "'Aan dat soort mensen hebben we niets in Nederland". We vragen ons op onze beurt af wat je hebt aan mensen die op kosten van de belastingbetaler als een blind paard achter een waanidee aanhollen. 

Commissie van Provinciale Staten besprak KEMA-rapport

Op 23 april besprak een commissie van Provinciale Staten het KEMA-rapport en de reactie daarop van drie door de provincie ingehuurde deskundigen. Voor de Statenleden bleek het bestuderen van het rapport (80 bladzijden Engelse tekst) te veel gevraagd. De discussie ging vooral over algemene zaken die met energieopslag te doen hebben. Daardoor kwam gedeputeerde Kersten weer weg met enkele merkwaardige uitspraken. Hij vindt het KEMA-rapport helemaal niet negatief over OPAC, terwijl het rapport duidelijk stelt dat er geen noodzaak voor een OPAC is en de waarde ervan zeer beperkt is. Verder stelde Kersten dat een OPAC de productiviteit van windenergie met 40 % ve4rbetert, terwijl in het KEMA-rapport staat dat die verbetering ongeveer 1 % is. Verder beweert Kersten dat de stroomprijs door een OPAC een stuk lager wordt, terwijl uit de cijfers van het KEMA-rapport is af te leiden dat het dan gaat om slechts 15 Eurocent per jaar (!) voor een gemiddeld gezin. De Statenleden reageerden niet op deze foute beweringen van Kersten.

Uit de discussie kwamen ook enkele positieve resultaten. Zo maakten alle fracties duidelijk dat de industrie de OPAC zal moeten bouwen en dat de provincie geen financiële risico’s op zich mag nemen. Volgens ons zal geen enkel bedrijf hieraan beginnen omdat eenzelfde installatie in de Ardennen of de Eifel minder dan de helft van een OPAC kost.

Verder werd door D66 en de PvdA er op aangedrongen dat de provincie eindelijk eens met het Graetheidecomité moet gaan praten. In december was een gesprek al toegezegd, maar tot een afspraak is het tot nu toe niet gekomen. Kersten zei toe met ons te gaan praten.

 

 

back f2