TNO-onderzoek: Graetheide ongeschikt voor OPAC

Mei 2011

TNO vindt dat voor een OPAC een terrein meer zuidelijk langs de Maas gezocht moet worden. Ergens in de buurt van Meers of Catsop. Dat blijkt uit een uitvoerige studie naar de geologische ondergrond onder Graetheide, die TNO gedaan heeft op basis van al bekende gegevens (er is dus geen nieuw seismisch onderzoek of boringen gedaan).

Nadat het Graetheidecomité er al vaker om had gevraagd heeft de provincie eindelijk een onderzoek laten doen om te bekijken of de ondergrond op Graetheide geschikt is om er een OPAC te bouwen. Hiervoor moeten op 1400 meter diepte kilometers tunnels geboord worden. Het Graetheidecomité is al lang van mening dat de aanwezigheid van kolenlagen en breuken op die diepte onder Graetheide het boren van tunnels onmogelijk maakt. Het comité heeft ook met twee deskundigen hierover gesproken en beiden bevestigden dit. Herhaaldelijk heeft het comité erop aangedrongen een studie hiernaar te doen. Het laatst hebben we dat in december 2010 in een commissie van Provinciale Staten gevraagd. Het onderzoek was in april 2011 klaar, maar de provincie wilde het niet vrijgeven. Eind mei kregen de Limburgse kranten het rapport in handen en de conclusie was duidelijk: Graetheide is ongeschikt. Hieronder het artikel uit "De Limburger"van 23 mei 2011.

 tno2011

In een commentaar op het onderzoek zegt de voorzitter van de Stichting OPAC dat er eerst boringen verricht moeten worden om zeker te weten dat het niet gaat (kosten wéér enkel miljoenen belastinggeld). De nieuwe gedeputeerde van der Broeck (die het project van Kersten overgenomen heeft) is realistischer. Hij vindt dat er naar een ander locatie gezocht moet worden.

 

Commissie provinciale Staten bespreekt TNO-rapport

Op 16 september is in de Statencommissie gesproken over het TNO-rapport. Gedeputeerde v.d. Broek deelde mee dat Graetheide afvalt voor het ondergrondse deel van de OPAC. Er wordt naar de door TNO aanbevolen lokaties gekeken. Ook wordt de mogelijkheid onderzoht om het bovengrondse bassin wel op Graetheide te leggen maar het ondergrondse elders. Ertussen komt dan een kilometerslange transportleiding. De gedeputeerde zal een stappenplan maken hoe hiermee verder te gaan.

De standpunten van de fracties waren:

- stoppen met OPAC: SP en GroenLinks

- doorgaan als het bedrijfsleven meedoet: PvdA, CDA, PVV, VVD

- doorgaan ook als bedrijfsleven niet meedoet: D66.

 

 

back f2