Rabo 2

Leden van de Rabobank Zuid-Limburg West kunnen het Graetheidecomité financieel steunen door bij de Rabo Clubkas Campagne op ons te stemmen.U kunt stemmen vanaf 4 september. Ga naar rabobank.nl/clubsupport . U vindt ons door te zoeken op Graetheide. Deze website maar ook onze andere activiteiten.worden betaald met het sponsorgeld,

raboclubkas

 

 

 

 

OPAC : verspilde energie.vvd

door Perry van der Steen, lid van Provinciale Staten voor de VVD.

Al bijna drie decennia lang wordt er gepraat over de mogelijkheden om energie op te slaan in Zuid-Limburg. De discussies spitsen zich de laatste zeven, acht jaar toe op de aanleg van een OPAC (Ondergrondse Pomp Accumulatie Centrale). Die centrale zou dé oplossing bieden en Zuid-Limburg meteen op de kaart zetten als een voorbeeldregio voor duurzame energie.

Al dat gepraat gaat inmiddels gepaard met onderzoeken, tegenonderzoeken, vervolgonderzoeken en duizenden uren aan ambtelijke inzet. In die dertig jaar zijn daarmee al miljoenen euro’s op weinig duurzame wijze in rook opgegaan.

Inmiddels is duidelijk dat na Geverik ook Graetheide, het landbouwgebied tussen Geleen en Born niet echt geschikt is voor een OPAC. Ondergrondse breuklijnen zorgen voor extra risico’s en megakosten. Die kosten worden inmiddels al geraamd op zo’n 1,8 miljard euro en vallen in de praktijk natuurlijk nog veel hoger uit. Toch wordt er in de regio alweer vrolijk gezocht naar alternatieve locaties. En de provincie wil daarmee nog wel even doorgaan, ofschoon het Rijk de steun aan het project al stopgezet heeft. Onze eigen minister Maria van der Hoeven geloofde er in 2010 al niet meer in.

De Statenfractie van de VVD oordeelt nu ook dat er niet nog langer energie moeten worden gestoken in OPAC. We hebben te lang op het verkeerde paard gewed. OPAC is in essentie een mooi systeem. Het principe komt erop neer dat via een groot ondergronds meer energie wordt opgewekt. In Duitsland en Scandinavië zijn die centrales erg succesvol. Maar in die landen zijn natuurlijk hoogteverschillen aanwezig. In Zuid-Limburg moet een hoogteverschil van 1400 meter worden gecreëerd door zeven jaar lang te graven.

Natuurlijk barst ook de VVD van ambitie om duurzame energie een forse injectie te geven. We omarmen de komst van een Limburgs energiefonds. Maar de VVD wil daarbij wel met twee benen op de grond blijven staan. De regeling Limburgse Energiesubsidies (LES) is daar een mooi voorbeeld van. Particulieren hebben de afgelopen maanden massaal gebruik gemaakt van de regeling om met subsidie zonnepanelen te kunnen installeren.

 Van de VVD mag die regeling snel uitgebreid worden richting bedrijfsleven. Maar dan met aantrekkelijke leningen waarmee investeringen in duurzame energie snel kunnen worden terugverdiend. Daarmee stimuleren we inwoners en bedrijfsleven om in eigen huis en bedrijf zelf innovatief aan de gang te gaan. Ook door bewuster om te gaan met huishoudelijke apparatuur, energie op te slaan in accu’s voor zowel de auto als thuis en het energiegebruik verder toe te spitsen op pieken en dalen in het stroomaanbod. Die aanpak staat dicht bij de mensen, zorgt voor breed draagvlak en snelle groei van duurzame energie.

Die aanpak levert geheid meer rendement op dan te blijven zoeken naar de haalbaarheid van OPAC: een peperduur en risicovol project waaraan alleen nog maar energie en geld is verspild.

 

back f2