Waar is nog plaats voor een OPAC?

De provincie heeft uitgezocht waar een OPAC gebouwd kan worden als het op Graetheide niet kan. In onderstaand kaartje is met de rode stippellijn het gebied aangegeven waar de meeste kans is dat de  ondergrond geschikt is. Daar verwacht men op de juiste diepte een geschikte kalksteenlaag. Ook lokaties buiten dit gebied zijn mogelijk omdat dan ondergronds op 1400 meter diepte een tunnel gemaakt kan worden naar het ondergrondse bassin. Daarom blijft Graetheide ook nog mogelijk voor het bovengrondse deel. De cirkels geven het gebied aan dat nodig is voor het waterbassin. De lokaties 1 (Meers) en 2 (Chemelot) zijn volgens de provincie het meest geschit. Nadeel van het Chemelot-terrein is dat er veel industrieterrein verloren gaat door het waterbassin. Bij Meers kan helemaal geen bovengronds bassin; dat zou dan in BelgiĆ« (Kotem) moeten komen. Lokatie 3 (de gipsdeponie) heeft als nadeel dat eerst alle gips afgevoerd moet worden. De provincie heeft ook nog een aantal lokaties bij Beek en Schimmert onderzocht, maar die bleken totaal ongeschikt.

 

             opaclokaties 

back f2