Restauratie historische tuin landgoed Obbicht

img 1043
   Majestueuze boom in het kasteelpark Obbicht.

Landgoed Obbicht, gemeente Sittard Geleen, kan in het kader van de subsidieregeling Buitenplaatsen rekenen op een bijdrage van de Provincie Limburg van maximaal € 37.960,50 voor de restauratie van de historische tuin. Met deze subsidie worden de paden en kasteelvijver hersteld en gerenoveerd. Verder wordt ook een plantsoen aangelegd.

Gedeputeerde Noël Lebens: “Limburg telt ruim vijftig historische buitenplaatsen. Stuk voor stuk plekken om tot rust te komen en van te genieten. In het kader van het landelijk jaar van de buitenplaatsen in 2012, hebben we als Provincie geld uitgetrokken om met name de groene en landschappelijke elementen van deze buitenplaatsen te herstellen en voor de toekomst te behouden. Ook de historische tuin van landgoed Obbicht wordt in dat kader opgeknapt en in oude staat terug gebracht. Met deze opknapbeurt komt het historisch ontwerp weer tot zijn recht en kunnen de mensen uit de omgeving blijven genieten van deze prachtige historische plek. Het restauratiewerk aan de historische tuin levert bovendien een bijdrage aan de werkgelegenheid.”      

Een buitenplaats is een monumentaal huis of villa, vaak met bijgebouwen en omliggende tuin of park. Ze zijn tussen 1600 en 1900 gebouwd door welgestelde families, die bij tijd en wijle de drukte en stank van de stad ontvluchtten om op het platteland tot rust te komen. Thema van het jaar van de historische buitenplaatsen was om deze ‘buitens’ bij een breder publiek onder de aandacht te brengen ten behoeve van het behoud van dit cultureel erfgoed. De Provincie wil daarbij vooral een verbinding maken tussen de cultuurhistorische aspecten van een buitenplaats met de natuurlijke en landschappelijke elementen zoals lanen, hagen, tuinkamers, borders en zichtlijnen in de tuinen.

 

Het huidige Kasteel Obbicht werd in 1780 gebouwd op de plaats van een middeleeuwse burcht. Het kasteel met zijn achtkantige centraalbouw is ontworpen door de Luikse architect Renoz in Lodewijk XVI-stijl en uniek onder de Nederlandse kastelen en buitenhuizen.
 
Het eerste Kasteel Obbicht stamt uit de middeleeuwen. In 1585 werd op de plaats van het oude kasteel een nieuw huis gebouwd, maar dat brandde in 1710 tot de grond toe af. Men overwoog restauratie, maar in plaats daarvan werd in 1780 op de voorhof van het oude kasteel een nieuw huis gebouwd. De resten van het oude Kasteel liggen nog in de kasteeltuin. In 1954 teisterde een brand het inmiddels tamelijk vervallen Kasteel. In de periode 1973-1988 werd het kasteel geheel gerestaureerd door de heer P. Szymkowiak, die de ruïne gekocht had. Bij het kasteel staan twee dienstgebouwen waarvan de linkse in de tweede wereldoorlog uitbrandde. Het kasteel staat op de rijksmonumentenlijst net als de naastgelegen kasteelhoeve.
 
De kasteelgrachten worden gevoed door het water van de Kingbeek. Waar het grachtwater terugvloeit in de Kingbeek stond een papiermolen die dateerde uit 1699. Deze molen was het geboortehuis van de bekende schrijver Pieter Ecrevisse.

 

Bronnen: Provincie Limburg, Wikipedia

 

back f2