Doelstelling Graetheidecomité 

Het Graetheidecomité is in 1976 opgericht naar aanleiding van plannen om een olieraffinaderij te bouwen tussen Julianakanaal en A2 ter hoogte van Berg/Obbicht. In de beginjaren richtten de activiteiten zich vooral hiertegen, maar in de loop der tijd werden ook acties tegen DSM gevoerd aangaande b.v. afvaldeponiën en vervuiling van water en lucht. De laatste jaren hebben de activiteiten zich uitgebreid tot het hele Graetheidegebied (het open gebied tussen Born, Sittard, Geleen en het Julianakanaal). Dit werd noodzakelijk doordat de plannen van provincie en gemeenten vaak ook op het hele gebied betrekking hadden. Dit was o.a. het geval bij de plannen voor een grote kenniscampus in het gebied (Toptech-plan) en ook nu worden er weer nieuwe plannen voor het hele gebied ontwikkeld.

De doelstelling van het Graetheidecomité is nu als volgt vastgesteld:logo

Het opkomen voor een goed leefklimaat in het Graetheidegebied, met meer aandacht voor natuur, milieu en recreatie en het tegengaan van de vestiging van industriële en andere activiteiten die hiermee in strijd zijn.

Dit wil niet zeggen dat we tegen nieuwe industrie zijn. Integendeel, die is erg belangrijk voor de regio. De plannen voor een Chemelot-campus ondersteunen we dan ook van harte. En als er meer plaats nodig is dan op het DSM-terrein beschikbaar is kan daar natuurlijk over gepraat worden. Maar op de bestaande industrieterreinen in de regio is voorlopig nog plaats genoeg. En tegen industrie die het leefklimaat te erg aantast zullen we ons blijven verzetten. In de beginjaren van het Graetheidecomté werden er nogal eens grote acties gevoerd, b.v. een demonstratie tegen de komst van chemische industrie in een volle schouwburg in Sittard. Al geruime tijd heeft dit plaatsgemaakt voor "papieren verzet". Dit houdt o.a. in het proberen beslissingen te beïnvloeden door het schrijven van tegennota’s, gesprekken met politici en procedures bij de Raad van State. Het Toptech-plan b.v. is na een vernietigend commentaar van het Graetheidecomité in de onderste la verdwenen. Ook de plannen die voor de streek uitgewerkt worden in de z.g. regiovisie zijn van commentaar voorzien; de college-partijen in de gemeenteraad van Sittard-Geleen ondersteunen dit commentaar. "Papieren verzet" lijkt dus effectiever dan grote demonstraties, dus de strategie zal voornamelijk op het eerste gericht zijn.

Dat neemt niet weg dat het belangrijk is om steun bij de bevolking te hebben voor onze ideeën. Daarom is de vereniging "Vrienden van Graetheide" opgericht. Iedereen kan gratis lid worden en ontvangt dan regelmatig onze nieuwsbrief met actuele informatie.

back f2